Hoe communiceren we vanuit de kerkenraad naar de gemeente? Al jaren wordt voor de informatie naar alle leden gebruik gemaakt van het Klankbord, de website en de afkondigingen. Daarnaast is er voor abonnees het Ringblad voor de Hoeksche Waard en wordt er incidenteel gebruik gemaakt van Facebook. Recent is het lief en leed lijstje ingevoerd dat het papieren ziekenbriefje in de kerk vervangt. Dit wordt op verzoek verstuurd per email. 

Het afgelopen jaar heeft de kerkenraad er hard aan gewerkt om de bestaande communicatie te verbeteren, maar we zijn er nog lang niet!

Er is besloten om ook de totale communicatie eens onder de loep te nemen en wat breder te kijken. Een kleine commissie van kerkenraadsleden hebben de volgende vragen besproken: met wie willen we communiceren, waarover en met wel doel. Daarna is per doelgroep gekeken naar de gewenste frequentie, interactie en de vorm die daarbij past.

Daar is het volgende uitgekomen:

Er is behoefte aan directe en snelle communicatie. Daarvoor is WhatsApp bijvoorbeeld heel geschikt. Voor wekelijkse informatie kan worden gedacht aan een online nieuwsbrief. De website voorziet in een grote behoefte maar is gedateerd. Tijd om eens over een nieuwe vorm na te denken. Het Klankbord wordt veel gelezen en ook het Ringblad heeft veel abonnees. Die blijven bestaan zoals het is evenals de afkondigingen.

De volgende stap is nu te onderzoeken welke App geschikt is, hoe we de online nieuwsbrief gaan aanpakken en hoe de vernieuwde website er uit moet gaan zien.

We willen dit stap voor stap aanpakken en beginnen bij de App.    

Vanuit de kerkenraad hebben Cor Groenendijk, Jolande Kornaat en Nelleke Dorsman zich aangemeld om hierover te gaan denken. Graag zouden we hier minimaal 3 gemeenteleden bij betrekken.

Heb jij/ heeft u interesse of kent u iemand die mogelijk interesse heeft? Laat het dan weten aan één van de hiervoor genoemde personen. We hopen op veel aanmeldingen!

Namens het communicatieteam,

Nelleke Dorsman (tel 06-5776 8905)

Aanvullende gegevens