Predikant:  ds. B.v.d. Linden uit Waalwijk
Organist:  Nico van Oudheusden
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente

Welkom en afkondigingen

Aanvangslied: Psalm 118 : 1 en 5 (Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen)

Stil gebed

Groet en bemoediging

Gebed van toenadering

Samenzang: Op toonhoogte 269 : 1, 2 en 3 (Doorgrond mijn hart)

Gebed

Lezing OT: Jesaja 14 : 3 - 15

Samenzang: Psalm 138 : 1 en 3 (U loof ik, Heer, met hart en ziel)

Lezing NT: Filippenzen 2 : 1 – 11, 14 en 15

Samenzang: Gezang 482 : 1, 2, 7 en 8 (De eersten zijn de laatsten)

Verkondiging

Samenzang: Op toonhoogte 374 (Ik wil jou van harte dienen)

Belijdenis

Samenzang: Op toonhoogte 191 (Ik bouw op U)

Gebeden

Collecten

Qr28042024.png

Slotlied: Gezang 423 (Ach, blijf met uw genade)

Zending, zegen en beaming (Gezang 456 : 3; Amen, amen, amen)

Orgelspel