Verjaardagsfonds

Dertien gemeenteleden werken mee aan het rondbrengen van de gelukwensen namens de kerk bij jarige gemeenteleden.  Vrijwel alle jarigen beantwoorden de gelukwens met een gift voor het Verjaardagsfonds. Natuurlijk is dit geen verplichting !

Met de opbrengst van het fonds wordt, in overleg met het College van Kerkrentmeesters,  iets speciaals voor de kerk, de pastorie, De Hoeksteen of voor De Schakel gekocht. Wanneer u echter zelf geld wilt overmaken geven wij hieronder voor de volledigheid nog eens de juiste nieuwe IBAN-rekeningnummers waarheen betalingen overgemaaktkunnen worden :

CvK Hervormde gemeente Puttershoek,  inz. Verjaardagsfonds: Rek.nr. NL85RABO0373711298

Informatie: Mw. A.M. Vlasblom, tel; 06-17897504 en Mw. W. Levering, tel. 078-6761875