Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten – om 10.00 en om 17.00. Een kwartier voor aanvang wordt de klok geluid. Bij de ingangen staan leden van de kerkenraad, die de kerkgangers verwelkomen. Hoewel veel kerkgangers gewend zijn altijd op dezelfde plaats te gaan zitten, is men in principe vrij te gaan zitten waar men wil, tenzij er een bordje met ‘gereserveerd’ op een bank ligt – dit betreft de plaats van de koster, en de diakenen en kan bij bijzondere diensten, zoals bij doop of belijdenis, voor meer banken gelden, waar in die gevallen familie en vrienden een plaats geboden wordt.

Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken 1973, waarin berijmde psalmen en gezangen staan, en de bundel Op Toon Hoogte. Bij bijzondere diensten wordt ook uit andere bundels gezongen. De desbetreffende liederen staan dan afgedrukt in een uitgereikte liturgie.

Voor de lezingen wordt de NBV21 (Nieuwe Bijbel Vertaling21) gebruikt.

Bijzondere diensten 

Op Bid- en Dankdag en Goede Vrijdag begint de dienst om 19.30 uur en op Oudejaarsavond om 19.00. Bij speciale middagdiensten is de aanvangstijd vaak afwijkend.

Doopdiensten worden gehouden als door één of meer ouderparen de Heilige doop voor hun kind is aangevraagd. In overleg met de predikant wordt dan een zondag gekozen.

Het Heilig Avondmaal wordt op Goede Vrijdag, en verder viermaal per jaar in de zondagse diensten gevierd. In de morgendienst vindt de viering plaats na de preek. In de middagdienst wordt de viering voortgezet, waarna de preek volgt. Deze dienst wordt aangeduid met de term 'voortzetting en dankzegging'.

 Dienstenrooster:  

 
14-apr-24 10:00 17:00
Predikant:  ds. A.A.v.d.Berg  ds J.P. Bijl
   Heinenoord  Strijen
Organist:  Nico van Oudheusden  Conny de Ronde
Zondagsschool:  Tineke, Nadine  
Oppas:  Lianne Brussé, Hannah v.d. Zwaal
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst  
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente  
     
     
21-apr-24 10:00 uur  17:00 uur 
Predikant:  ds. R.H.M. de Jonge  Praisedienst
   Leiden  
Organist:  Nico van Oudheusden  
Zondagsschool:  Gerja, Maaike  
Oppas:  Annelies van Santen, Jolijn Dekkers  
Dienstcollecte:  Diaconie tbv. uitzendingen Kerkradio  
Deurcollecte:  Onderhoude gebouwen  
     
     
28-apr-24 10:00  17:00
Predikant:  mw. K. Koppenol  ds. B.v.d. Linden
   Dirksland  Waalwijl
Organist:  Hans Viskil  Arie Bestebreur
Zondagsschool:  Leonie, Bart  
Oppas:  Mirthe v.d.Berg, Marith de Geus  
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst  
Deurcollecte:  Pastoraat eigen gemeente  
     
     
05-mei-24 10:00   17:00
Predikant:  ds. B. Broeren  ds. C. Cluistra
   Katwijk  Capelle a/d IJssel
Organist:  Harry Heistek  Conny de Ronde
Zondagsschool:  Tineke, Nadine  
Oppas:  Lianne Brussé, Anna van Eck
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst  
Deurcollecte:  Onderhoud Kerkplein  
     
 Hemelvaartsdag    
09-mei-24  10:00    
Predikant:  ds. M.v.d. Graaf  
   Maasdam  
Organist:  Linda Stolk  
Zondagsschool:    
Oppas:  
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst  
Deurcollecte:  Evangelisatie  
     
   
12-mei-24 10:00   17:00
Predikant:  Prop. H. Russcher  ds. W. Herwijnen
   Hardinxveld Giessendam  Zwijndrecht
Organist:  Nico van Oudheusden  Linda Stolk
Zondagsschool:  Gerja  
Oppas:  Annelis van Santen, Norali Smit  
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst  
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen  
     

                                                         logo kerkomroep