In een samenwerkingsverband van de Rooms-katholieke parochie van Sint Petrus, de Hervormde gemeente Maasdam, de Gereformeerde kerk Puttershoek/ Maasdam en onze Hervormde gemeente Puttershoek was jarenlang de oecumenische werkgroep actief. Ieder jaar werden 4 leeravonden georganiseerd en talloze gevarieerde onderwerpen zijn aan de orde gekomen.

Diverse mensen uit onze gemeente waren jarenlang trouwe bezoekers van die leeravonden. Maar de tijd gaat door, mensen worden ouder en gaan ’s avonds niet graag meer van huis, invulling van vrije tijd verandert en zo zagen we het aantal mensen dat de leeravonden bezocht langzaam maar zeker kleiner worden. Afgelopen jaar hebben we door de maatregelen vanwege het coronavirus abrupt moeten stoppen met het organiseren van de bijeenkomsten.

Binnen de werkgroep is overlegd en we zijn tot de conclusie gekomen dat wellicht met een andere invulling van de oecumenische activiteiten de vlam nog brandende kan worden gehouden.
In de Rooms-katholieke gemeente bestaat een gesprekskring die, voorafgaande aan een zondag waarop een bepaald Bijbelgedeelte op het oecumenisch leesrooster staat, dat Bijbelgedeelte met een groep gemeenteleden bespreekt. Nu dachten we dat zoiets wellicht ook in oecumenisch verband zou kunnen worden opgestart. Een interkerkelijke gespreks- of bijbelstudiekring dus. We denken aan het organiseren van een beperkt aantal avonden per jaar. Tijdens zo’n avond lezen en bespreken we dan een Bijbelgedeelte vanuit diverse Bijbelvertalingen, die gebruikt worden in de verschillende kerken. Gemeenteleden van voornoemde vier kerken zullen worden uitgenodigd mee te doen.

U hoort hierover later meer, want vanwege de beperkingen die er nu nog zijn om bij elkaar te komen, hebben we besloten nog even te wachten alvorens van start te gaan. Maar u bent dan op de hoogte van de plannen van de oecumenische werkgroep.
Namens de oecumenische werkgroep,
J. Kuipers - Versendaal

Aanvullende gegevens