Oecumenische Bijbelstudie-avonden in samenwerking met de Rooms-katholieke parochie van Sint Petrus, de Hervormde gemeente Maasdam, de Gereformeerde kerk Puttershoek/ Maasdam en onze Hervormde gemeente Puttershoek.

Als onderwerp van studie en bespreking is gekozen voor de Evangelielezing volgens het rooster van de protestantse en rooms-katholieke kerk en wel het Bijbelgedeelte wat in veel kerken gelezen wordt op de eerstvolgende zondag na de Bijbelstudie-avond. We gaan 4 keer per jaar zo'n Bijbelstudie-avond organiseren en volgen het rooster van de kerk waar de betreffende avond wordt gehouden. 

De eerste avond zal worden gehouden op woensdag 13 oktober 2021 in de zaal van de Rooms-katholieke kerk te Puttershoek. Het bijbel gedeelte wat we met elkaar zullen lezen en daarna bespreken is Marcus 10 vers 35 - 45.

De tweede datum is woensdag 17 november 2021 in de zaal van de Gereformeerde kerk Puttershoek. Bijbelgedeelte Marcus 13 vers 14 - 27

De derde avond zal zijn op woensdag 16 februari 2022 in De Hoeksteen bij de Hervormde Gemeente Puttershoek. Bijbelgedeelte is nu nog niet bekend.

De vierde datum is woensdag 30 maart 2022 in de zaal bij de Hervormde Gemeente Maasdam. Ook voor deze avond is de lezing nog niet bekend.

Bij de lezingen zal gebruik worden gemaakt van bijbel vertalingen die in de verschillende kerken gebruikt worden, zodat we kunnen vergelijken en ook daarover met elkaar kunnen spreken. 

Alle avonden beginnen om 19.30 uur en zullen tot ong. 21.30 uur duren. 

We heten leden van de verschillende gemeentes en kerken van harte welkom op deze avonden en hopen zo op mooie gesprekken en contacten rondom de open bijbel.

J. Kuipers – Versendaal, telefoon 078-6762671

Namens de Oecumenische Bijbelstudiegroep

Aanvullende gegevens