Wat is de ZWO commissie?

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie heeft drie kerntaken: informeren en activeren van de gemeente en coördineren van acties. Hierin is duidelijk zichtbaar dat de activiteiten van onze gemeente zich ook uitstrekken naar andere delen van de wereld. 

Samenstelling ZWO-commissie

Momenteel bestaat de commissie uit 4 actieve leden. Personen die ons team willen komen versterken, zijn van harte welkom. Schroom niet en spreek eens één van de leden aan.

Leden: Plonie Bos, Tineke van Horssen, Nel Naaktgeboren, Cockie Snaaijer. De ZWO-commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

Zendingsbussen

De zendings(deur)bussen hebben over 2021 het mooie bedrag van EUR 1.583,06 opgebracht. Dit bedrag zal verdeeld worden over onderstaande projecten:

  • Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst, India
  • Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren, Nederland
  • Bijbels brengt arme boeren in actie, Zuid-Afrika

Onderstaand de projecten waar wij samen met u en jullie voor willen sparen in 2022.

Onderwijs voor werkende kinderen

In de achterstandswijken van de Colombiaanse hoofdstad Bogotá groeien veel kinderen op in een onveilige omgeving met geweld en drugs(criminaliteit). Talloze kinderen helpen hun ouders na schooltijd op de markt of in de vuilnis. Stichting Kleine Arbeid is een bevlogen organisatie, die deze kinderen cursussen biedt en hen weerbaar maakt. De kinderen leveren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om schooluitval te voorkomen en leren wan hun rechten zijn.

Opvang van Rohingya vluchtelingen

Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70% van de vluchtelingen is kind. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp). De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Via lokale partnerorganisaties hebben we toegang tot het vluchtelingenkamp en kunnen we voedselpakketten, hygiënepakketten en handwasfaciliteiten verstrekken.

Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken

Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlange gruwelijk geweld van het Verzetsleger van de Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Als vrouwen meer eigenwaarde krijgen en hun relaties verbeteren en uitbreiden, kunnen ze beter voor zichzelf en voor hun gezin zorgen.

Kerk in Actie gelooft in “delen” en maakt, met uw steun, dit werk mogelijk.

Namens de ZWO-commissie
Tineke van Horssen

 

Projecten waar de ZWO ieder jaar aandacht aan besteed zijn:

 

Steunfonds mevrouw De Jonge

Een speciale vorm van werelddiaconaat is de steun van onze gemeente aan Zimbabwe. In 2000 werd Ds. De Jonge vanuit onze gemeente uitgezonden als zendingswerker naar Zimbabwe. Mevr. De Jonge was daar als oud-verpleegkundige zeer actief voor de zieken en de allerarmsten. Al die jaren was Puttershoek nauw bij dit werk betrokken. Hoewel het echtpaar De Jonge al weer enige tijd terug is in Nederland, blijft mevr. De Jonge, met het oog op de enorme armoede en hongersnood, vanuit Leiden steun bieden via betrouwbare personen vanuit Zuid-Afrika. Het is een vorm van hulp die in onze gemeente nog steeds op veel steun kan rekenen.

Fotokaarten actie

Er wordt geld ingezameld door de verkoop van fotokaarten. Deze kaarten worden gemaakt door Nel Naaktgeboren en zijn bij Nel verkrijgbaar.

Opbrengst 2021:

Via avondmaal en giften in die periode: 1134 euro
Via kaarten: 465 euro
Via overige giften: 175 euro

In totaal 1774 euro.

Reactie familie de Jonge:
Door de Gemeente Puttershoek kunnen we nog steeds doorgaan met dit project. We zijn daar heel dankbaar om! Gods zegen en nabijheid toegewenst in deze bijzonder tijd.

Hartelijke groeten,
Rien en Teunie de Jonge

 

Zendingsproject familie Vogelaar

Sinds januari 2018 woont ds. Lourens Jan Vogelaar met zijn vrouw Lourina en hun kinderen Amos, Jefta en Febe op Sulawesi (vroeger Celebes). Ze ondersteunen daar de lokale Protestantse Toraja-Kerk(GPIL). Ds Vogelaar coacht gemeenten in vorming en toerusting en traint predikanten en kerkenraadsleden.

Afgelopen jaar maakte Sulawesi moeilijke tijden door in verband met eerdere overstromingen en heftige aardbevingen. Via de lokale kerken is er structurele noodhulp verleend voor herbouw, hulp en herstel.

Via nieuwsbrieven en blog en voor algemene informatie kunt u het gezin Vogelaar volgen op www.gzb.nl/misisulawesi of Facebook-LaurensJan Vogelaar. De nieuwsbrieven worden op de website geplaatst en in het Klankbord opgenomen.  

Vanuit Puttershoek steunen wij het werk van ds. Vogelaar in Sulawesi.

Acties

De ZWO commissie voert actie voor dit project. Er is in 2021 een bingo geweest

Er werd serieus gestreden en het verloop was hilarisch. De opbrengst van deze online bingo bedroeg:

 € 274,53

01-01-2022 is de actie kluskaart van start gegaan.

Kinderen van de zondagsschool en kindernevendienst hebben een kluskaart ontvangen, waarmee ze tegen betaling klusjes doen. De opbrengst is voor het werk van ds. Vogelaar.

Er is 280 euro overgemaakt voor Ds. Vogelaar met vermelding ‘kluskaarten’.

Daarnaast heeft de collecte 186,75 euro opgebracht.

Het totale bedrag van 466,75 is  overgemaakt naar de GZB.

Vorig jaar heeft de gemeente 988 euro gegeven (via de diaconie) voor het project van Ds. Vogelaar (mede dank zij een gift van 500 euro in december).

Voor meer info ZWO

mevr. C. Snaaijer, tel. 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 676 1879