Wat is de ZWO commissie?

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking. De commissie heeft drie kerntaken: informeren en activeren van de gemeente en coördineren van acties. Hierin is duidelijk zichtbaar dat de activiteiten van onze gemeente zich ook uitstrekken naar andere delen van de wereld. 

Samenstelling ZWO-commissie

Momenteel bestaat de commissie uit 4 actieve leden. Personen die ons team willen komen versterken, zijn van harte welkom. Schroom niet en spreek eens één van de leden aan.

Leden: Plonie Bos, Tineke van Horssen, Nel Naaktgeboren, Cockie Snaaijer. De ZWO-commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

Zendingsbussen

De zendings(deur)bussen hebben over 2022 het mooie bedrag van circa EUR 1.650 opgebracht. Dit bedrag zal verdeeld worden over onderstaande projecten van Kerk in Actie:

  • Onderwijs voor werkende kinderen Columbia
  • Opvang van Rohingya vluchtelingen Bangladesh
  • Kwetsbare vrouwen en kinderen sterk maken Oeganda.

De projecten waar wij samen met u en jullie voor willen sparen in 2023 zijn:

Stichting Pa en Zoon Helpen

Wij zijn Gerard Andeweg (vader) en Robert Andeweg (zoon) en wij wonen in Oud-Beijerland en zijn sinds 2005 actief met hulpverlening in Sri Lanka:

Elke euro die door ons wordt ingezameld komt voor de volle 100% ten goede aan de projecten in Sri Lanka. Reis- en verblijfkosten betalen wij uit onze eigen zak. Meestal wordt er bij Ruzain, onze Sri Lankaanse vriend, gelogeerd zodat het directe contact met de lokale bevolking aanwezig is.

De projecten zijn kleinschalig maar enorm nuttig en vooral die projecten worden uitgevoerd die bij de grotere instanties geen schijn van kans hebben. Alle projecten moeten uitgevoerd worden tijdens onze bezoeken zodat wij direct kunnen controleren of daadwerkelijk alles ten goede komt aan de desbetreffende personen. Mochten er projecten dusdanig groot zijn of veel tijd kosten dan is Ruzain onze aangewezen persoon om het project te begeleiden of af te ronden, onder onze supervisie.

Bij volgende bezoeken worden die projecten dan bezocht en onderzocht zodat wij u in alle eerlijkheid kunnen vertellen dat wederom elke euro aan de Sri Lankaanse bevolking besteed is. Een paar keer per maand hebben wij contact met Ruzain. Tijdens deze contacten horen we hoe alles loopt en vertelt hij over eventuele nieuwe projecten die we kunnen ondersteunen.

Door het vele werk van ons in Galle en omgeving en onze bezoeken zijn veel mensen op de hoogte dat er jaarlijks Hollanders overkomen om hulp te bieden. Ruzain maakt een schifting en zo komen er elk jaar weer leuke projecten op ons af. Als we in Sri Lanka zijn wordt er een keuze gemaakt welk project er ondersteund wordt.

Ook zijn we inmiddels bekend bij verschillende overheidsambtenaren. Elk jaar hebben we een gesprek met deze mensen waarna we zelf de door deze ambtenaren opgedragen projecten bezoeken om te beoordelen of ze wel of niet ondersteund worden. Tijdens ons verblijf bij Ruzain thuis staat er een hele groep mensen klaar om ons te helpen.

Indienen van overheidsaanvragen voor bijvoorbeeld wateraansluitingen, chauffeurs (het Sri Lankaanse verkeer is werkelijk dramatisch), boodschappenjongens, fysieke krachten enz. enz. Kortom: Pa en ik staan niet alleen en hebben al een aardig netwerk om ons heen gebouwd.

Voor meer informatie zie www.paenzoonhelpen.nl

SchuldHulpMaatje Nederland

Alles wat SchuldHulpMaatje Nederland doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken wij de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties. Samen lukt ‘t …….

 

Projecten waar de ZWO ieder jaar aandacht aan besteed zijn:

 

Steunfonds mevrouw De Jonge

Vanuit Zimbabwe

We mochten via het hulpfonds voor Zimbabwe veel giften ontvangen dit jaar, totaal € 1.723,30. Waaronder de avondmaal collecte van juli (€ 957,30)

We willen u daar heel hartelijk voor danken! Ook een speciale dank aan Nel Naaktgeboren die al zoveel jaren fotokaarten maakt ten bate van Zimbabwe.

Wat hebben we met uw giften gedaan. We hebben een paar keer een grote hoeveelheid voedsel en schriften laten kopen door ons contactpersoon dominee Benjamin Chikuku. Hij heeft dat bij verschillende scholen gebracht die staan in een droge en dorre streek waar weinig groeit. De armoede en behoefte aan voedsel is daar het grootst. Het voedsel bestaat uit zakken maismeel, zonnebloemolie, gedroogde visjes en bonen. Ook de schoolschriften zijn altijd zeer welkom.

Inmiddels heeft deze dominee een andere taak gekregen. Hij is nu officieel de dominee van de RCZ (Reformed Church of Zimbabwe) die de Bijbelcursussen op het platteland organiseert (TEE work).

Hij is ook verhuisd en woont nu in Masvingo. Ook zelf leidt hij regelmatig deze cursusbijeenkomsten, waar kerkenraadsleden en medewerkers kosteloos aan kunnen deelnemen. Tijdens zo’n cursus krijgt hij ook vragen over voedsel. Soms zijn er cursisten die zelf voedsel nodig hebben of ze wijzen hem op iemand in de buurt die hulpbehoevend is. Hij heeft altijd voedsel bij zich in zijn auto om weg te geven.

Verder zijn er enkele personen die gebrek lijden en die wij nog kennen sinds we daar woonden. Ook hen proberen we met regelmaat te steunen.

Een aantal keer per jaar sturen we ook medicijnen naar een kliniek in Charumbira. Met hen onderhouden we ook een goed contact.

Dank voor uw voortdurende betrokkenheid op Zimbabwe. De nood in de wereld is groot, maar het is heel fijn dat u daarbij Zimbabwe niet vergeet. God zal de redder zijn der armen, Hij hoort hun hulpgeschrei (psalm 72), dat is een bemoedigende belofte van God, daar mogen we op vertrouwen.

Met vriendelijke groeten,

Teunie de Jonge 

 

Zendingsproject familie Vogelaar

Sinds januari 2018 woont ds. Lourens Jan Vogelaar met zijn vrouw Lourina en hun kinderen Amos, Jefta en Febe op Sulawesi (vroeger Celebes). Ze ondersteunen daar de lokale Protestantse Toraja-Kerk(GPIL). Ds Vogelaar coacht gemeenten in vorming en toerusting en traint predikanten en kerkenraadsleden.

Via nieuwsbrieven en blog en voor algemene informatie kunt u het gezin Vogelaar volgen op www.gzb.nl/misisulawesi of Facebook-LaurensJan Vogelaar. De nieuwsbrieven worden op de website geplaatst en in het Klankbord opgenomen.  .

Vanuit Puttershoek steunen wij het werk van ds. Vogelaar in Sulawesi.in het afronden van hun werk bij de GPIL.

Acties

De ZWO commissie voert actie voor dit project. Er is in 2021 een bingo geweest

Er werd serieus gestreden en het verloop was hilarisch. De opbrengst van deze online bingo bedroeg:

 € 274,53

01-01-2022 is de actie kluskaart van start gegaan.

Kinderen van de zondagsschool en kindernevendienst hebben een kluskaart ontvangen, waarmee ze tegen betaling klusjes doen. De opbrengst is voor het werk van ds. Vogelaar.

Er is 280 euro overgemaakt voor Ds. Vogelaar met vermelding ‘kluskaarten’.

Daarnaast heeft de collecte 186,75 euro opgebracht.

Het totale bedrag van 466,75 is  overgemaakt naar de GZB.

Vorig jaar heeft de gemeente 988 euro gegeven (via de diaconie) voor het project van Ds. Vogelaar (mede dank zij een gift van 500 euro in december).

Voor meer info ZWO

mevr. C. Snaaijer, tel. 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 676 1879