Wat?  Met een groep van ong. 20 personen een maaltijd gebruiken.

Waar? De Hoeksteen

Wanneer? In principe op de laatste donderdag van de maand. Als daarvan wordt afgeweken,  bijv. omdat deze laatste donderdag van de maand een “lastige “datum oplevert, zoals het geval kan zijn in december, dan wordt ruim van tevoren aangegeven welke datum er dan wordt gekozen. Eerstkomende avond zal zijn op 28 oktober, inloop om ong. half zes. De avonden van november en de daarop volgende maanden  willen we weer, zoals voor de coronatijd gebruikelijk was, beginnen met inloop vanaf half vijf. We kunnen dan met elkaar koffie of iets fris gebruiken en eventueel een spelletje doen.   

Voor wie? Voor mensen die weleens samen met anderen willen eten en dan ergens anders dan thuis.

Meer informatie:  De maaltijden worden georganiseerd door een zestal dames uit de gemeente. De kosten bedragen 3 euro p.p., ter plekke te voldoen. U kunt zich opgeven door uw naam te zetten op de intekenlijst die in de hal van de kerk onder de toren hangt. Ook kunt u bellen met Tineke van Horssen, 078 7856281 of met Cobi Kuipers 078 6762671.