Predikant:  ds R.H.M. de Jonge uit Leiden
Organist:  Nico van Oudheusden
Zondagsschool:  Gerja, Maaike
Oppas:  Annelies van Santen, Jolijn Dekkers
Dienstcollecte:  Diaconie tbv. uitzendingen kerkradio
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen
 
Welkom Mededelingen
Psalm 100 : 1 en 2 (Juicht Gode toe, bazuint en zingt)
Votum en groet
Psalm 100 : 4 (Want God is overstelpend goed)
Geloofsbelijdenis
 Lied van de maand (Goddelijk geheimenis)
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 4 uit de NBG vertaling 1951
Gesprek met de kinderen
Psalm 16 : 1 en 4 (Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God)
Preek over Rom. 4 : 25 - "Die is overheleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging"
Gezang 210 : 1, 2 en 3 (Sta op, een morgen ongedacht)
Dankgebed, voorbeden, stilte, Onze Vader)
Collecten
Gezang 291: 1 en 2 (Nooit kan 't geloof teveel verwachten)
Zegen