Predikant:  ds. C. Cluistra uit Capelle a/d IJssel
Organist:  Conny de Ronde
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud Kerkplein

Mededelingen/Welkom

 Zingen: Psalm 23: 1 en 3  Ik wil van God als van mijn Herder spreken.. 

 Stil gebed / Bemoediging en groet

 Aanvangstekst:  Johannes 10: 14-16

14 Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 15 zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16 Maar Ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder. 

Zingen: Gezang 75: 14 en 15 Gij zijt tot herder ons gegeven

 Wegwijzing en bemoediging:  1 Petrus 5: 1-11

 Zingen: Psalm 79:5  O Heer, wij zijn…..

Gebed

 Lezen: Numeri 27:15-17 en Ezechiël 34: 1-6 en 23-24 en Mattheüs 9: 35-38

 Zingen: Psalm 80 : 1 en 2 O God van Jozef

Verkondiging "Schapen zonder herder?” 

 Zingen: OTH 141 Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Gebeden

Collecten

 

QR05052024

Zingen: Gezang 313 : 1,4,5 en 6 Zonne der gerechtigheid

Zegen