News

Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Hallo allemaal!!

Whooooo 🐺

Het is volle maan..
Het is bijzonder koud...
Kraakheldere hemel waar miljoenen sterren zichtbaar zijn..
Een akelige huil verstoord de overweldigende stilte...
Deze zaterdagavond is het weer zover...

We komen 20:15 online bij elkaar en willen 20:30 beginnen met weerwolven. Verdere instructies volgen.

Oefen alvast op de je pokerface😉

TOT JOR!

 

--

Voor vragen kan je ons altijd mailen op: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bellen naar Bart op: 06-34767651.

Graag willen wij  u informeren  over de  stand van zaken met betrekking tot de enquête die in 2020 in de gemeente is gehouden en waaraan u mogelijk heeft deelgenomen.
We waren aangenaam verrast dat 105 gemeenteleden hebben gereageerd en de enquête zorgvuldig hebben ingevuld.

De enquête was een initiatief van de kerkenraad, met name van het consistorie om met behulp van de uitkomsten van de enquête nieuw beleid te schrijven op het gebied van pastoraat en te komen tot onze doelstelling: 

 “Wij willen een betrokken gemeente zijn, waarin iedereen zich thuis voelt, met het geloof als bindende factor.”


Doordat er zoveel ingevulde enquêtes zijn binnengekomen met waardevolle en opbouwende opmerkingen, zien wij uw grote betrokkenheid bij onze gemeente.
Met enthousiasme zijn wij bezig de resultaten van de enquête te verwerken door deze te analyseren, te bespreken binnen de kerkenraad en commissies, bestaande uit kerkenraadsleden en gemeenteleden, om vervolgens aan de te trekken conclusies uitvoering te geven die tot opbouw van onze gemeente leiden.
Doordat beslissingen en veranderingen zorgvuldig moeten worden afgewogen, maar ook  door de beperkingen die corona met zich meebrengt,  kan het even duren voordat er direct, over de hele linie, resultaten te zien zullen zijn.

Gelukkig zijn er toch al een aantal zaken gerealiseerd zoals:

 • Het thuis, met professioneel beeld en geluid, kunnen volgen van de kerkdiensten;
 • De voorzanggroep, bestaande uit een groep enthousiaste gemeenteleden die de liederen in de kerkdienst  zingt;
 • De Appostel  App om digitaal geld voor de collectes van de zondagdienst over te maken
 • Pastoraal meldpunt

Mooie initiatieven die mede dankzij jullie inbreng tot stand zijn gekomen.

Verder gaan wij in de kerkenraad en in een aantal samen te stellen commissies (bestaande uit kerkenraadsleden en gemeenteleden) nadenken over de volgende, nog uit te werken initiatieven:

 • Commissie communicatieverbetering (website, gemeente app, nieuwsbrief, etc)
 • Commissie reguliere kerkdiensten
 • Commissie bijzondere diensten
 • Organiseren Smakelijk Eten avonden voor verschillende leeftijdsgroepen
 • Wijkcontactgroepen
 • Buddysysteem
 • Vrouw op de kansel
 • Behoefte peilen voor bijbelstudiegroepen/gesprekskringen
 • Groothuisbezoek voor jonge gezinnen

 Natuurlijk blijven we ook verder gaan met:

 • Persoonlijk huisbezoek door predikant en ouderling. Helaas nu nog beperkt vanwege corona.
 • Bezoek door bezoekbroeders en bezoekzusters (aantal uitbreiden) 

We kunnen deze initiatieven niet allemaal tegelijk realiseren, en zeker niet zonder inbreng en hulp van gemeenteleden.

Wilt u meedenken, meewerken of meedoen aan één van de genoemde initiatieven, geef u dan op bij een van de kerkenraadsleden.

SAMEN vormen wij de gemeente, dus moeten wij ook SAMEN de schouders eronder zetten en helpen onze gemeente tot een vruchtbare gemeente van Christus te laten zijn. 

Het volledige rapport met de uitkomsten van de enquête vindt u hier.

We houden u op de hoogte. 

Namens de kerkenraad,

Jolande Kornaat

 

Hoe communiceren we vanuit de kerkenraad naar de gemeente? Al jaren wordt voor de informatie naar alle leden gebruik gemaakt van het Klankbord, de website en de afkondigingen. Daarnaast is er voor abonnees het Ringblad voor de Hoeksche Waard en wordt er incidenteel gebruik gemaakt van Facebook. Recent is het lief en leed lijstje ingevoerd dat het papieren ziekenbriefje in de kerk vervangt. Dit wordt op verzoek verstuurd per email. 

Het afgelopen jaar heeft de kerkenraad er hard aan gewerkt om de bestaande communicatie te verbeteren, maar we zijn er nog lang niet!

Er is besloten om ook de totale communicatie eens onder de loep te nemen en wat breder te kijken. Een kleine commissie van kerkenraadsleden hebben de volgende vragen besproken: met wie willen we communiceren, waarover en met wel doel. Daarna is per doelgroep gekeken naar de gewenste frequentie, interactie en de vorm die daarbij past.

Daar is het volgende uitgekomen:

Er is behoefte aan directe en snelle communicatie. Daarvoor is WhatsApp bijvoorbeeld heel geschikt. Voor wekelijkse informatie kan worden gedacht aan een online nieuwsbrief. De website voorziet in een grote behoefte maar is gedateerd. Tijd om eens over een nieuwe vorm na te denken. Het Klankbord wordt veel gelezen en ook het Ringblad heeft veel abonnees. Die blijven bestaan zoals het is evenals de afkondigingen.

De volgende stap is nu te onderzoeken welke App geschikt is, hoe we de online nieuwsbrief gaan aanpakken en hoe de vernieuwde website er uit moet gaan zien.

We willen dit stap voor stap aanpakken en beginnen bij de App.    

Vanuit de kerkenraad hebben Cor Groenendijk, Jolande Kornaat en Nelleke Dorsman zich aangemeld om hierover te gaan denken. Graag zouden we hier minimaal 3 gemeenteleden bij betrekken.

Heb jij/ heeft u interesse of kent u iemand die mogelijk interesse heeft? Laat het dan weten aan één van de hiervoor genoemde personen. We hopen op veel aanmeldingen!

Namens het communicatieteam,

Nelleke Dorsman (tel 06-5776 8905)

Omzien naar elkaar en anderen is één van de hoofdtaken van een christelijke gemeente. Als kerk willen we dan ook graag naar u toe komen. Uit de enquête blijkt dat dit ook aansluit bij het verwachtingspatroon van onze gemeenteleden.

Op dit moment is de afspraak dat elke wijkouderling in 4 jaar alle adressen in zijn of haar wijk bezoekt. Daarnaast worden er bezoeken afgelegd bij ziekte, overlijden, geboorte, trouw of andere persoonlijke omstandigheden die extra aandacht vragen.

Helaas worden sinds het begin van de corona periode alleen dringende huisbezoeken afgelegd, de meeste contacten zijn telefonisch. We hopen dat dit binnen korte tijd weer een echt huisbezoek kan worden. De predikant is verantwoordelijk voor het crisispastoraat, soms ook bijgestaan door de wijkouderlingen. Zo proberen we als predikant en ouderlingen vorm te geven aan onze doelstelling: 

“Wij willen een betrokken gemeente zijn, waarin iedereen zich thuis voelt, met het geloof als bindende factor.”

Op papier staat dit allemaal mooi, maar het gaat niet altijd zoals het er staat. We weten niet alles, horen niet alles en zien ook wel eens iets over het hoofd. Gelukkig weten veel gemeenteleden de weg naar onze predikant of een van onze ouderlingen te vinden.

Om nog breder bereikbaar te zijn is er sinds 1 april een pastoraal meldpunt in het leven geroepen. Dit is een proef tot het einde van het jaar waarna we dit gaan evalueren. Bij dit pastoraal meldpunt kan ieder gemeentelid terecht met vragen op pastoraal gebied of het melden van zaken die aandacht verdienen.

Bijvoorbeeld:

 • iemand is ernstig ziek
 • iemand is in het ziekenhuis opgenomen; opnames en ontslagen worden vanuit de ziekenhuizen niet automatisch aan de predikant doorgegeven
 • u heeft een bepaald persoon al lange tijd niet gezien in de kerk of bij een activiteit
 • er is iets wat u aan “de kerk” wil laten weten
 • u wilt graag eens praten over wat u bezighoudt
 • u wilt graag bezoek
 • u maakt iets mee waarbij u aandacht van de kerk nodig heeft
 • u vangt in uw omgeving signalen op dat iemand behoefte heeft aan aandacht
 • u wilt eens van gedachten wisselen over wat u tegenkomt in het bezoekwerk

Zo zijn er nog talloze voorbeelden te geven.

U kunt contact opnemen met het Pastoraal Meldpunt voor alle vragen die u hebt rond pastoraat. Dit kan door te bellen naar nummer 06-57768905 (Nelleke Dorsman) of een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

En natuurlijk kan u ook nog steeds terecht bij de predikant of uw wijkouderling.

Aarzel niet, maar bel of mail. 

Namens het consistorie (predikant en ouderlingen),

Nelleke Dorsman

Voor de aanvang van de 40 dagen tijd dit jaar is de paaskalender in de gemeente rond gebracht.

N.a.v deze kalender heeft ds A.A.v.d.Berg met uw inbreng een mooie podcast gemaakt.

Klik HIER om de podcast te beluisteren.

Subcategorieën

Aanvullende gegevens