Predikant: Ds. E. Agterhuis uit Heinenoord
Organist: Dhr: N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Maaike
Oppas: P. Vrijlandt en Nienke Hoek
Dienstcollecte Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Onderhoud gebouwen

Welkom en mededelingen

• Zingen: Ps. 98: 3, 4

• Stil gebed

• Votum en groet

• Zingen: Ps. 89: 1, 7

• vermaning uit het Nieuwe Testament: Marcus 9: 41-50

• Zingen: Ps. 80: 1, 7

• Gebed om verlichting met de Heilige Geest

• Kindermoment

• Zingen: OTH 238 (zoek eerst het koninkrijk van God)

• Schriftlezing: Openbaring 22: 6-21

• HC zondag 48

• Zingen: Gez. 294: 1, 4, 6

• Verkondiging

• Zingen: Gez. 310: 1, 2

• Dankgebed en voorbeden

• Zingen: Gez. 48: 3, 10

• Zegen

 

Let op! Als u aanwezig wilt zijn bij deze dienst is reservering noodzakelijk voor meer informatie zie deze link

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

 

Aanvullende gegevens