Ds. J. Meertens.

Ds J. Meertens uit Rhenen heeft, tot grote teleurstelling van ons,  bedankt voor het beroep dat onze gemeente op hem heeft uitgebracht. De beroepingscommissie en de kerkenraad kijken met dankbaarheid terug op een goede kennismakingsavond met de dominee en zijn vrouw. Ook de dominee en zijn vrouw hebben het ontvangst binnen onze gemeente als warm en betrokken ervaren. De beroepingscommissie vindt het fijn dat er vanuit de gemeente door jong en oud, zo is meegeleefd met het beroepingswerk. Als gemeente wensen wij de beroepingscommissie Gods zegen en sterkte toe bij het verder zoeken naar een nieuwe predikant.

Paasmorgenzang.

Op Paasmorgen hebben zangers uit de Gereformeerde Kerk en onze kerk Paasliederen gezongen, onder begeleiding van Maasmuziek. Er is gezongen in de Ring, Zomerplein en Schaduwrijk. Dit werd door de bewoners erg gewaardeerd.

Bij de diensten.

Op zondagmorgen 7 april hoopt in de morgendienst ds. T. Meijer voor te gaan. In de middagdienst, van 17.00 uur, verwelkomen wij ds. A.L..A den Besten uit Nieuwerkerk aan de IJssel. Op zondagmorgen 14 april hoopt onze oud predikant ds. A.A. van den Berg de dienst te leiden. In de middagdienst verwachten wij ds. J.P. Bijl uit Strijen. U bent in alle diensten van harte welkom.

Weeksluiting.

Vrijdagmiddag 12 april zal er weer een weeksluiting worden gehouden in ’t Huys te Hoecke. Hierin gaat voor ds M.C.L. Oldhoff uit Mijnsheerenland. De dienst begint om 15.00 uur. Iedereen is weer van harte welkom.

 

Bijbellezing.

Op zaterdagmorgen 6 april is er weer de maandelijkse Bijbellezing in de Hoeksteen. We lezen verder in het Evangelie volgens de beschrijving van Mattheus. Aanvang 10.30 uur.

Bloemengroet.

De bloemengroet van 24 maart werd met een hartelijke groet gebracht naar mevr. Bets Verhoeven-Naaktgeboren en naar ds. J. Breure.  De bloemen van 31 maart werden ter bemoediging gebracht naar Maddy van der Ree - de Jongh,  die thuis mocht komen uit het ziekenhuis.

Zieken.

Mevr. M. van Ree-de Jongh is geopereerd en mocht thuis komen uit het ziekenhuis en moet nog enkele behandelingen ondergaan. 

Mevr. A. Verschoor – de Vlieger, is tijdelijk opgenomen in Zorgwaard locatie Rembrandt.      

Dhr. Arjo Vogel heeft een chronische vermoeidheidsziekte.

Dhr. Johan de Klerk, is ziek thuis.   

Mevr. R. Leeuwenburgh-van Wingerden verblijft in het ziekenhuis.

Dhr. J. de Heer is verhuisd naar het Huys te Hoecke..

Laten wij de zieken en allen die het moeilijk hebben omringen met onze gebeden.   

Mede namens de kerkenraad wens ik u een goede weken toe.

Vriendelijke groeten Atie Meijer. Scriba.