Bij de diensten.

Op zondag 24 maart, Palmzondag,  zal in de morgendienst  Elisabeth Verhoeven – Naaktgeboren  openbare belijdenis van haar geloof afleggen. We zijn dankbaar dat in deze tijd mensen in het openbaar er voor kiezen om Jezus te volgen. Ds. J. Breure heeft haar dit jaar begeleid en zal in deze dienst voorgaan.

Om 15.00 uur is er viering van het Heilig Avondmaal in het Huys te Hoecke. Ds. T.  Meijer gaat hierin voor.

Om 17.00 uur verwelkomen wij proponent J. Baan uit Dordrecht.

Beroepingswerk.

Op 12 maart werd de beroepingsbrief bij ds. J. Meertens te Rhenen gebracht. Op 22 maart komt hij kennismaken met onze gemeente. Om 16.00 uur wordt hij in de Hoeksteen ontvangen. Ds. en zijn echtgenote zullen een rondleiding krijgen. Daarna volgt een etentje en kennismaking met de kerkenraad. Vanaf 19.30 uur is de Hoeksteen open voor koffie, thee en wat lekkers.  Om 20.00 uur start de gemeenteavond. Wat zal het mooi zijn om de dominee onze  gemeente te laten zien en hem ook kennis te laten maken met het vele vrijwilligerswerk dat plaatsvindt. Wij nodigen iedereen hiervoor uit!  Laten we allemaal, kinderen, jongeren en ouderen, komen.

Stille week.

Ieder jaar worden in de drie verschillende kerken vespers georganiseerd.

Dit jaar is dat maandag 25 maart in de Hervormde kerk van Puttershoek.

De tweede vesper wordt op dinsdag 26 maart gehouden in de Hervormde kerk van Maasdam. De laatste vesper wordt op woensdag 27 maart gehouden in de Gereformeerde kerk van Puttershoek. De vespers beginnen om 19.00 uur en duren ongeveer een half uur. Er wordt een speciale liturgie uitgereikt aan het begin van de dienst. Op donderdag 28 maart zal om 19.00 uur de kerk open zijn voor een moment van stilte. Vanaf 20.00 uur zal ouderling Snaaijer een korte meditatie houden. Zo hopen we met elkaar ons te kunnen voorbereiden op Goede Vrijdag en Pasen.

Goede Vrijdag.

Op Goede Vrijdag, 29 maart, zal er om 15.00 uur een aangepaste viering van het Heilig Avondmaal worden gehouden. Degenen die niet in staat zijn om ’s avonds bij de viering aanwezig te zijn, zijn van harte welkom in de middagdienst. Ds T. Meijer gaat in deze dienst voor. Om 19.30 uur gaat ds. C. van Alphen uit Rhoon voor.

Weeksluiting.

In de kerkzaal van het Huys te Hoecke wordt op vrijdag 29 maart een weeksluiting gehouden waarin voorgaat dhr. H. Snaaijer. De dienst begint om 15.00 uur.

Pasen.

Op Paasmorgen zullen er weer mooie Paasliederen gezongen worden in het dorp.

Het thema is “Ik zeg het allen dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan” Maasmuziek zal de zangers hierbij begeleiden. Het startpunt is bij de Ring om 8.30 uur, daarna gaan we naar het Zomerplein.  Het is de bedoeling om ongeveer 9.00 uur te stoppen bij het Schaduwrijk. Ter afsluiting wordt er met elkaar koffie/thee gedronken bij de kerk.

Voor de kinderen van de zondagsschool zal er weer een Paasontbijt gehouden worden. De inloop is om 8.45 uur en we beginnen om 9.00 uur. Alle kinderen zijn van harte welkom ook hun ouders, broertjes en zusjes. Wel opgeven bij Leonie Verrijp.

In de dienst van Paasmorgen zal de nieuwe Paaskaars worden aangestoken. Deze is geschonken door een dankbaar gemeentelid met de wens dat het licht voor alle gemeenteleden, en iedereen die dit nodig heeft, mag branden.

In de morgendienst gaat voor ds. W. Aanen uit Dordrecht en in de middagdienst begroeten we prop. J.W. Sterrenburg uit Sluipwijk. Iedereen is van harte uitgenodigd  en we hopen op gezegende Paasdagen.

Smakelijk eten.

Op donderdag 28 maart kan er weer met elkaar worden gegeten. De inloop is om 16.30 uur en we beginnen de maaltijd om 17.30 uur. U kunt zich aanmelden bij Cobi Kuipers of Tineke van Horssen.

Rommelmarkt.

De rommelmarkt is geopend op vrijdag 22 maart van 13.30 tot 16.30 uur en zaterdag 23 maart van 10.00 tot 12.00 uur. Er zijn vele mooie dingen te koop, dus wees er snel bij. In de koffiehoek kunt u een kopje koffie/thee of een glaasje fris kopen met iets lekkers erbij.  De opbrengst is voor het onderhoud van de gebouwen.

Bloemengroet.

Deze week werden de bloemen met een hartelijke groet en ter bemoediging gebracht bij dhr. Massimo Zarfati.

Zieken.

Dhr. en mevr. Lammers hebben beiden gezondheidsproblemen en zijn aan huis gebonden.

Mevr. M. van Ree-de Jongh moet binnenkort een operatie ondergaan.  

Mevr. A. Verschoor – de Vlieger, is tijdelijk opgenomen in Zorgwaard locatie Rembrandt.      

Dhr. Johan de Klerk, is ziek thuis.   

Mevr. R. Leeuwenburgh-van Wingerden is ernstig ziek.

Laten wij de zieken en allen die het moeilijk hebben omringen met onze gebeden.   

Mede namens de kerkenraad wens ik u goede en gezegende Paasdagen toe.

Vriendelijke groeten Atie Meijer. Scriba.