DIENST OP: Zondag 12/09: 10.00 uur: Startdienst: voorganger nog niet bekend

17.00 uur: Ds. T. Meijer uit Puttershoek

Zondag 19/09:

10.00 uur: Ds. Th.Wegman, Zeist

17.00 uur: Ds. nog niet bekend.

De diensten zijn ook te beluisteren op:www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 en via de kerkradio.

Afgelopen zondag kregen we te horen dat onze herder en leraar geestelijk in de knoop zit. Moeite en zorgen nemen de overhand.

Ik hoop en bid dat de zoektocht naar genezing geleid mag worden door de heilige geest, opdat daar de zegen vanuit mag gaan. Een kaartje kan al veel betekenen. 

Startdienst 12 september ‘Van U is de TOEKOMST’

Zondag 12 september houden we de startdienst voor het nieuwe seizoen rond het nieuwe jaarthema van onze kerk: ‘Van U is de TOEKOMST’. Het is mooi om na ruim 1,5 jaar coronabeperkingen samen met vele andere gemeenten ons hierdoor te laten bemoedigen! Het thema vonden we als kerkenraad mooi omdat we de gemeente, vanuit een doorleefd geloof, willen bewaren voor moedeloosheid enerzijds (wat is er na corona weggevallen?) en activisme anderzijds (wij zullen de gemeente nu weer eens gaan opbouwen…!). Een krachtig en ontspannend medicijn tegen twee geestelijke gevaren voor de kerk ‘na corona’. Ik hoop en bid hierbij, dat het thema ook een houvast in het geloof mag zijn voor hen in de gemeente, die worstelen met ernstige ziekte of andere crises. Wat wordt er veel geworsteld in de gemeente, en hoe waardevol is het meeleven met elkaar! En wij zijn blij en dankbaar dat twee jonge dames uit de gemeente (Nienke en Anna) hun vocale medewerking willen verlenen aan deze dienst (begeleid door Hans de Bruin)! We lezen uit Lukas 13:10-17.

Ontmoeting op het kerkplein na de dienst!

Na afloop van de dienst hopen we (als het weer meezit) elkaar te ontmoeten bij koffie/thee/fris met wat lekkers á la vorig jaar, maar nu op het kerkplein. Neemt u uw eigen stoel hiervoor mee?! Van harte welkom, ook als u na de dienst langs wilt komen.

Bijbelkring:

Dinsdag 14 september gaat de bijbel kring weer van start met het thema “Jezus ontdekken”.

Aanvang 19:30 in de Hoeksteen. Open om 19:00 uur.

Samen eten.

Donderdag 16 september kunt u weer aanschuiven om gezellig met elkaar te eten. Wel van tevoren opgeven. De lijst hangt in de kerk of u belt Cobi Kuipers.

Welkom op Alpha - Youth

Op vrijdag 17 september aanstaande start in Maasdam/Puttershoek een Alpha - Youth. Tijdens tien gezellige bijeenkomsten, op vrijdagavond van 18.00-20.00 uur, ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt. Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over vijftien inspirerende onderwerpen. De eerste avond is geheel vrijblijvend, daarna kun je beslissen of je door wilt gaan of niet. Voor meer info zie de website.

Uw ouderling Hugo Snaaijer.

 

Collecten 12/09: Kerk en Eredienst Deur: Zondagsschool/Kindernevendienst

Collecten 19/09: Diaconie Deur: Onderhoud Kerkplein Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw collectebijdrage overmaken op rekening NL38RABO0373711271 t.n.v. Kerkvoogdij m.v.v. week of maand. Voor de Diaconie kunt u overmaken op rekening NL39RABO0373710089 Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften in week 35 en 36, Kerk: via Ds.van den Berg 20+ 40 euro,

via bus omwisseling oud-geld 5 euro, via ouderling H. Snaaijer 20 euro

Hulpfonds. Mw. De Jonge:  verkoop kaarten via Nel Naaktgeboren 65 euro

Aanvullende gegevens