Zondag 29/08:    Zondag 05/09: 
  10.00 uur: Ds. P.J. Droogers, Werkendam  10.00 uur: Ds. E. Agterhuis, Heinenoord
  17.00 uur: Ds. A.A. van den Berg  17.00 uur: Ds. J.W. van Schaik, Dordrecht

 De diensten zijn ook te beluisterenop:www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 en via de kerkradio

 

Weer aan het werk Het is altijd weer even inkomen na de zomervakantie, maar het is ook verrassend hoe snel je er dan weer in zit in de ontmoeting met gemeenteleden, een weeksluiting, een dienst en allerlei lopende zaken. Moge God ons allen zegenen in alle arbeid; zonder Hem kunnen we niets doen! (‘In Hem leven en bewegen wij’, Hnd. 17 zondagmorgen)

Komende zondagmiddag De berichten uit Haïti en Afghanistan waren en zijn hartverscheurend. Wij moeten veel berichten uit de hele wereld verwerken in onze tijd, voor sommigen wordt het teveel hoorde ik vorige week iemand zeggen. Ik ben nog op zoek naar een passende lezing hierbij.

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven als meelevende groet en bemoediging van de gemeente aan Siem Verzijl; en aan mevr. N. van Ginkel-Kraal.  

Meeleven Evert-Jan van Eck is een traject van bestralingen begonnen; we hopen nu met hem, zijn vrouw en de kinderen van harte op een gunstig resultaat. Mevr. A. Groenendijk-van Horssen mocht weer thuis komen vanuit het zorghotel. Dhr. B.M. Goud verblijft tijdelijk in de Hoge Weide. Mevr. W. Korres-de Pee is herstellende na een pijnlijke confrontatie met een buurthond. Zondag hebben we ook gebeden voor hen in de gemeente die lijden in hun geest. We zongen zondagmorgen aan het einde van de dienst ‘Nog is de worst’ling gaande…’ Moge de Here God hierin alle zieken en hun naasten nabij zijn door Zijn gemeente, Woord en Geest!

Jubileum Op 2 september hoopt fam. T. Meijer-Melissant haar 40 jarig huwelijksjubileum te gedenken. We wensen onze scriba en haar man ds. T. Meijer Gods zegen toe voor hun toekomst.

Huwelijksinzegening Op vrijdag 3 september 14.30 uur mag ik het huwelijk inzegenen van ons oud-gemeentelid Esther Kuipers en Gertjan van Toor in de Trinitatiskapel te Dordrecht. Ouderling van dienst zal oud-wijkouderling Danny Westdijk zijn. Heel mooi dit te mogen doen vanuit de blijvende band van Esther met onze gemeente en een belijdenisseizoen. We wensen hen samen nu een gezegende toekomst toe in hun eigen gemeente in Sliedrecht!

Startdienst 12 september ‘Van U is de TOEKOMST’

Zondag 12 september houden we de startdienst voor het nieuwe seizoen rond het nieuwe jaarthema van onze kerk: ‘Van U is de TOEKOMST’. Het is mooi om na ruim 1,5 jaar coronabeperkingen samen met vele andere gemeenten ons hierdoor te laten bemoedigen! Het thema vonden we als kerkenraad mooi omdat het vanuit een doorleefd geloof wil bewaren voor moedeloosheid enerzijds (wat is er na corona weggevallen?) en activisme anderzijds (wij zullen de gemeente nu weer eens gaan opbouwen…!) Een krachtig en ontspannend medicijn tegen twee geestelijke gevaren voor de kerk ‘na corona’. Ik hoop en bid hierbij dat het thema ook een houvast in het geloof mag zijn voor hen in de gemeente die worstelen met ernstige ziekte of andere crises. Wat wordt er veel geworsteld in de gemeente - en hoe waardevol is het meeleven met elkaar! De kinderen blijven in de kerk en er wordt aan hen gedacht. En ik ben (last but not least) blij en dankbaar dat twee jonge dames uit de gemeente (Nienke en Anna) hun vocale medewerking willen verlenen aan deze dienst (begeleid door Hans de Bruin)! Na afloop van de dienst hopen we elkaar te ontmoeten bij koffie/thee/fris ‘plus’ à la vorig jaar!

Catechese 15+ Alpha Youth!

Het idee leefde al wat langer maar komend seizoen gaat het er nu van komen: de 15+ catechese krijgt de vorm van een Alpha Youth-cursus en dat in samenwerking met onze bevriende buurgemeente Maasdam! Want ‘samen’ (dat basic jaarthema houden we in ons achterhoofd nog maar even vast) is meer mogelijk. Hoe ziet de Alpha Youth eruit? Bijzonderheid: je begint met een gezamenlijke maaltijd wat veel waardevolle onderlinge ontmoeting geeft! Inhoud: de kernthema’s van het christelijk geloof via intro-films en gesprek. Doelgroep: jongeren van 15-20 jaar. Leiding: beide predikanten afwisselend als gespreksleiders / steeds aanwezig: jeugdouderling Fenny den Haan (Maasdam) en Govert Gravendeel. Tijd en plaats: 10 vrijdagavonden om de 3 weken van 18.00 uur tot ca. 20.00.

Start: 17 september in/rond de Maasdamse pastorie

8 en 29 oktober, 19 november, 10 december in De Schakel Puttershoek

14 januari, 28 januari, 18 februari, 11 maart in het Ontmoetingscentrum Maasdam (naast de kerk)

Afsluiting: 1 april in/rond de Puttershoekse pastorie

Aanmelden/info: ds. Ard van den Berg: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. 078-6761389.

Zou u mee willen werken aan dit mooie initiatief door te koken voor de deelnemers? Meld je dan bij echte Alpha-man Govert Gravendeel!

Oproep: wilt u de deelnemende jongeren en ons als team gedenken in uw gebeden?! We zien uit naar Gods zegen over dit mooie initiatief!

Diensten bezoeken Voor de morgendienst moet nog worden gereserveerd, voor de middagdienst niet. Wilt u gebruik maken van autovervoer, dan is dat mogelijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze kerkrentmeester br. C. Groenendijk: tel. 6761845.

ds. A.A van den Berg

 

Collecten 29/08: Diaconie

Deur: Onderhoud gebouwen

Collecten 05/09: Kerk en Eredienst

Deur: Onderhoud gebouwen

Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw collectebijdrage overmaken op

rekening NL38RABO0373711271 t.n.v.

Kerkvoogdij m.v.v. week of maand.

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

rekening NL39RABO0373710089

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 33 en 34

Kerk: via Ds.Van den Berg  20+25 euro

via bus 5 euro

Bloemen: via Mw. Vlasblom 10 euro

Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens