PUTTERSHOEK

Zondag 18/07:

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg

15.00 uur: Ds. A. Noordijk, Amsterdam o.v.b.

                  (H.A. Huys te Hoecke) (Ger.Kerk)

17.00 uur: Ds. A.A. van den Berg

                 

Zondag 25/07:

10.00 uur: Ds. J.W. Aanen, Dordrecht

17.00 uur: Ds. W. Vastenhout, Eethen

                  De diensten zijn ook te beluisteren

op:www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658 en

via de kerkradio

 

Zondag Het was vreugdevol hoe het kinderkoor weer acte de présence mocht geven afgelopen zondag. De nieuwe dirigente hebben we al eerder mogen verwelkomen op zondag eerste advent,zondag mochten we ook de nieuwe pianiste verwelkomen in de persoon van Rebecca Spek. Wat mooi dat het koor zo weer voorzien is! Ook ontroerend na lange tijd weer nieuwe gezichten te hebben mogen zien. Aarzelt u nog, is de drempel langzaamaan wat hoger geworden - voel u sowieso welkom!

Komende zondag Komende en de laatste zondag voor mijn zomervakantie lezen we ’s morgens weer verder in Genesis en ’s middags lezen we uit Kolossenzen 1. Zo hebben dan in mijn drie laatste diensten Evangelie & Profeten, Tora en Brieven geklonken. Moge Gods Woord ons voeden in het geloof en de navolging van Jezus Christus. Ja, ook in het getuigen van onze Heer en zijn koninkrijk waar het zondagmorgen over ging, hoe aarzelend en eenvoudig ook! Laten we dat niet vergeten als we op vakantie zullen zijn, je kunt zomaar de gelegenheid krijgen van de Geest in spontane ontmoetingen.   

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven als meelevende groet en bemoediging van de gemeente aan fam. Van Eck.

Meeleven Onze ouderling-kerkrentmeester Evert-Jan van Eck moest na een tijd van onderzoeken een ernstig bericht ontvangen over zijn conditie. Dit betekent veel onzekerheid voor hem en zijn gezin. We hebben zondag gebeden om kracht en uitkomst. Mevr. A. Groenendijk-van Horssen verblijft voor revalidatie in zorghotel Parkstaete. Dhr. H. Grashuis en zijn vrouw zijn dankbaar voor de goed verlopen operatie. Zondag hebben we ook gebeden voor hen in de gemeente die lijden onder depressies. Wat is ook die worsteling groot. Moge de Here God alle zieken en hun naasten nabij zijn door Zijn gemeente, Woord en Geest!

Weeksluiting en HA Vrijdag 16 juli mag ik weer voorgaan in een weeksluiting in Huys te Hoecke na lange tijd. Wat fijn dat dit weer kan voor de bewoners van het huis! Komende zondag mag ook het Heilig Avondmaal in HtH weer gevierd worden. We zien uit naar een volle zaal binnen de 1,5 mr. mogelijkheden en Gods zegen!

Rondom de diensten Als gevolg van de laatste corona versoepelingen mogen we tot onze vreugde al weer enkele weken ingetogen zingen in de diensten; en omdat we daarom geen gebruik meer maken van voorzangers, kunnen we weer met 60 bezoekers exclusief kinderen onder de 12 samen komen in de kerkdiensten. Wel moet er voor de morgendienst nog worden gereserveerd, voor de middagdienst is dit niet meer nodig. Wilt u na lange tijd weer gebruik maken van het autovervoer, dan is dat ook weer mogelijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze kerkrentmeester br. C. Groenendijk: tel. 6761845.

Corona ‘Dansen met Janssen’ blijkt nu een riskante onderneming geweest te zijn. Veilig feesten blijkt veel onvoorziene onveiligheden met zich mee te brengen. Laten we hopen dat corona beheersbaar blijft, doordat we met ons allen ons verstand blijven gebruiken bij voortgaande ontwikkelingen. 

Vakantie Van vrijdag 23 juli tot zaterdag 14 augustus houd ik zomervakantie. In voorkomende gevallen zal er een achterwacht-collega beschikbaar zijn. U kunt hiervoor contact opnemen met onze scriba Atie Meijer tot 9 aug. en daarna met onze vz. Hugo Snaaijer.

ds. A.A van den Berg

 

Collecten 18/07: Kerk en Eredienst

Deur: Onderhoud gebouwen

Collecten 25/07: Diaconie

Deur: Onderhoud gebouwen

Alle collecten van harte bij u aanbevolen.

U kunt uw collectebijdrage overmaken op

rekening NL38RABO0373711271 t.n.v.

Kerkvoogdij m.v.v. week of maand.

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

Rekening NL39RABO0373710089

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 27 en 28

Kerk: via bus: 5 + 10 + 20 euro

via Ds.Van den Berg 2 x 20 euro

via oudl.Dorsman 50, via oudl.Kornaat 50 euro

Kerk en Eredienst: via bus 3 + 5 + 10 euro

Hulpf.Mw. De Jonge: via bus 5 euro

ZWO/HJP: via bus 2 x 1.50 + 2 x 5 euro

Diaconie: via HVD mw. Meijer 11,90,

via bus 3 en 5 euro

Kerkelijk Bureau