DIENSTEN OP

Zondag 04/07

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Gezinsdienst

17.00 uur Ds. G. van der Neut, Werkendam

Zondag 11/07

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

17.00 uur Ds. G. van der Linden, Waalwijk

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Gezinsdienst Zondagmorgen 4 juli houden we de jaarlijkse Gezindsdienst met daarin centraal het afscheid van de oudste kinderen van de Kindernevendienst: Lieve van den Berg, Marith de Geus, Yinthe In ’t Veld, Ivo Ravenhorst en Nathan van der Zwaal. We zien uit naar een mooie en gezegende dienst in het bijzonder voor de kinderen. De dames zullen een zangbijdrage leveren en de heren een leesbijdrage bij hun eigen afscheid van de KND! Het gekozen thema voor de dienst (waarmee we ons jaarthema ‘Samen’ tevens afsluiten) is ‘Samen verder’. 

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven als groet en bemoediging van de gemeente aan Leonie Verrijp; en ‘s middags als felicitatie aan de doopouders In ’t Veld-de Winter.

Overleden Op 26 juni is overleden in de leeftijd van 83 jaar Plonie Annie Schram-in ’t Veld. Ze is altijd een trouw meelevend gemeentelid geweest en vond het daarom bij het ouder worden moeilijk zich terug te moeten trekken uit het gemeentewerk. De ernstige ziekte die haar trof maakte het noodzakelijk dat ze de laatste maanden van haar leven in het hospice te Zuid-Beijerland moest verblijven. Het niet thuis kunnen zijn bleef daar een intens gemis, maar de familie is nu dankbaar voor het hemelse Thuis. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op vrijdag 2 juli, waarna we haar op De Essenhof begraven hebben. Moge de Here God in het bijzonder haar man maar ook de kinderen en kleinkinderen nabij zijn in hun verlies.

Meeleven Dhr. J. van Prooijen is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis voor een behandeling. Mevr. H.A. Tiesema-Advokaat heeft een operatie ondergaan die gelukkig voorspoedig is verlopen. Mevr. A. Groenendijk-van Horssen verblijft in het ziekenhuis na een nare val thuis en ziet nu een tijd van revalidatie tegemoet. Dhr. H. Grashuis heeft afgelopen week een operatie ondergaan die hopelijk voorspoedig uit mag pakken. Zondag hebben we voor de zieken gebeden Moge de Here God de zieken, ook hier niet bij name genoemd, en hun naasten nabij zijn door Zijn gemeente, Woord en Geest!

Versoepelingen Als gevolg van de laatste corona versoepelingen mogen we tot onze vreugde weer ingetogen zingen in de diensten; en omdat we daarom geen gebruik meer maken van voorzangers, kunnen we weer met 60 bezoekers exclusief kinderen onder de 12 samen komen in de kerkdiensten. Wel moet er voor de morgendienst nog worden gereserveerd, voor de middagdienst is dit niet meer nodig. Wilt u na lange tijd weer gebruik maken van het autovervoer, dan is dat ook weer mogelijk! U kunt hiervoor contact opnemen met onze kerkrentmeester br. C. Groenendijk: tel. 6761845.

ds. A.A van den Berg

 

Collecten 04/07 Kerk en Eredienst

Deur Zondagsschool/Kindernevendienst

Collecten 11/07 Kerk en Eredienst

Deur Diaconie

Alle collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 25 en 26 via bank en bus.

Kerk: 5 euro

Kerk en Eredienst: 5: 2x10; 20; 50 en 2x 120 euro

Diaconie: 10 euro

Noodhulp gestrande vluchtelingen: 10 euro

Covid-19: 2 x10 euro

HJP: 2,50 euro

ZWO: 2,50 euro

Verjaardagfonds: 10 euro

Kerkelijk Bureau