DIENSTEN OP

Zondag 20/06

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Heilig Avondmaal

17.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Voorzetting Heilig Avondmaal

Zondag 27/06

10.00 uur Ds. J.T. de Koning, Alphen a/d Rijn

17.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Doopdienst

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658  en via de kerkradio 

Heilig Avondmaal Komende zondag 20 juni mogen we als gemeente van Christus weer Zijn Avondmaal vieren om Hem te gedenken en ook de band met elkaar ‘in Christus’ te vieren als zusters en broeders. We zien uit naar de Heilige Geest rond de viering in de kerk en thuis verbonden. ’s Morgen lezen we uit Handelingen 3 uit de preek van Petrus na de genezing van de verlamde bedelaar bij de tempelpoort. ’s Middags is er voortzetting van de viering ’s morgens en willen we na lange tijd weer verder lezen in de Hebreeënbrief. Een zegen hoe ook de middagdienst weer gelegenheid geeft aan velen om het Avondmaal fysiek in de kerk te vieren!

Doopdienst Zondag 27 juni mag Hidde In ’t Veld gedoopt worden in het midden van de gemeente in de  middagdienst. Hidde is het eerste kindje van Maarten en Merel In ’t Veld-de Winter. We wensen de ouders en familie in het bijzonder een feestelijke en gezegende dienst! Voor deze gelegenheid is er ’s middags oppas in De Hoeksteen!

Bloemen De bloemen werden afgelopen zondag gegeven als groet en bemoediging van de gemeente aan fam. J. Sinke-van Essen.     

Overleden Op 10 juni is overleden in de gezegende leeftijd van 94 jaar Maagje Hensen-Baars. Ze kwam van de Blaaksedijk, leefde teruggetrokken in Puttershoek maar was een trouw meelevend gemeentelid. De kerktelefoon betekende veel voor haar en de mededelingen hield ze tot het allerlaatst goed bij. Kostbaar hoe ze op het laatst van haar geloof mocht getuigen. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op dinsdag 15 juni in de aula op De Essenhof, waarna we haar aldaar begraven hebben. Moge de Here God de nabestaanden nabij zijn in hun verlies.

Meeleven Mevr. P.A.  Schram-in ’t Veld in het hospice te Zuid-Beijerland voelt haar krachten steeds meer afnemen. Dhr. J. van Prooijen moest een slechte uitslag van een ondergane kuur ontvangen.

Moge de Here God de zieken, ook hier niet bij name genoemd, en hun naasten nabij zijn door Zijn gemeente, Woord en Geest.

ds. A.A van den Berg

 

Collecten 20/06 Bekercollecte bij het Avondmaal is

bestemd voor Covid 19

Deur Pastoraat Eigen Gemeente

Collecten 27/06 Kerken Eredienst

Deur Onderhoud Groenvoorziening

Alle collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften in week 23 en 24 via bank en bus.

Kerk: 2x10; 3x20; 40 en 500 euro

Kerk en Eredienst: 10; 20; 25; 2x30 en 50 euro

Diaconie: 10 euro

Open Doors: 20; 25 en 47,50 euro

Verjaardagfonds: 20 euro

Kerkelijk Bureau

Aanvullende gegevens