Predikant: Ds T. Meijer uit Puttershoek
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecte Kerk en Eredienst
Deurcollecte: Zondagschool / Kindernevendienst

 

Mededelingen van de Kerkenraad.

Intochtlied:  Psalm 103: 1 en 3. 

Votum en Groet

Psalm 103: 5

Lezen geloofsbelijdenis.

Gezang 460: 1 en 3

Gebed om de Heilige Geest.

Schriftlezingen:  Galaten 4: 1 – 7  en Lukas 15: 18 – 21.  (HSV)

Gezang 48: 1 en 6.

Verkondiging

Op Toonhoogte 265: 1 en2.

Voorbeden en Dankzegging.

Bekend maken de collectedoelen.

Slotzang: gezang 409: 1 en 5.

Zegen.

 

Voor collectes en deurbussen zie deze link 

Aanvullende gegevens