Deze dienst wordt gehouden in de Hervormde Kerk te Maasdam

 

Wilt u deze dienst volgen met beeld en geluid klik HIER

 

Predikant:  ds. Marianna v.d. Graaf Maasdam
Organist:  Sander Barth
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Jaardoel Colombia

 

Orgelspel

Welkom

 

Samenzang: lied 661  (alle 6)       (staande)     (Ten hemel opgevaren is)

Stil gebed   (staande)

Bemoediging en Groet    (staande)  

Samenzang: Evangelische Liedbundel 140 (alle 3)     (Kroon Hem met gouden kroon)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing OT: Daniël 7: 9-10, 13-14

1e Schriftlezing NT: Lucas 24: 44-53

2e Schriftlezing NT: Efeziërs 1: 15-23

Samenzang: Evangelische Liedbundel 142   (Majesteit, groot is zijn majesteit)

Verkondiging

Samenzang:  gezang 230: 1, 2 en 5 (Liedboek 1973)   (Overwinnaar, grote Koning)

Wij belijden het geloof    (staande) (gesproken Apost. Geloofsbelijdenis)

Samenzang: Evangelische Liedbundel 344    (staande)   (Hosanna, hosanna, hosanna in de hoge)

Dank- en voorbeden

afgesloten met stil gebed en het samen hardop bidden van het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Samenzang:  gezang 231: 1, 3 en 4  (Liedboek 1973)   (staande)    (Wij knielen voor Uw zetel neer)

Zegen   (staande)  

Orgelspel