Predikant:  Prop. J.W. Sterrenburg uit Hardinxveld Giessendam
Organist:  Conny de Ronde
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Zondagsschool

 

Welkom en Mededelingen

Zingen:         Psalm 30 vers 1 en 2

Bemoediging & Groet

Zingen:         Psalm 30 vers 5

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing:          Lukas 24 vers 13-35 (NBV21)

Zingen:         Psalm 118 vers 5 en 8

Verkondiging         n.a.v. Lukas 24 vers 16 en 34

Thema: Verborgen aanwezig deelt Jezus in ons bestaan

Zingen:         LvdK 72 vers 1,2,3 Gij volgt ons uit Jeruzalem

LvdK 73 vers 4 Wij keren naar Jeruzalem

Alle coupletten op de melodie van LvdK 72!

Wij belijden ons geloof met Gewone Catechismus 54 en 59

Wat betekent het voor jou dat Jezus zijn leven voor je hebt gegeven?

Zijn vernedering aan het kruis maakt de weg naar God vrij, zodat ik zonder schaamte en hoopvol naar mijn hemelse Vader kan gaan. Zijn dood zet een kruis door mijn oude bestaan, waarin ik mij trots en ongehoorzaam van God afkeer. Zijn laatste woorden geven mij het vertrouwen dat ik veilig ben in de handen van God, ook als ik sterf.

Wat houdt het in dat Jezus zichzelf ‘het leven’ noemt?

Ook al is Hij niet meer op aarde, Hij is nog altijd de Levende. De dood kon Hem niet vasthouden. Door zijn opstanding deel ik voor altijd in het leven van mijn Heer, die ik uit de hemel verwacht. Hij is Koning van het heelal.

Zingen:         OTH 108 Daar juicht een toon

Dankgebed, voorbede, avondgebed

Zingen:         OTH 189 Hoe wonderlijk

Zegenbede