Predikant:  ds. C. van Alphen uit Rhoon
Organist:  Nico van Oudheusden
Bekercollecte:  Steunfonds mw de Jonge
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 31: 1, 4

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Zingen: Psalm 31: 11, 12

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 15:9-14

Zingen: Gezang 178: 1, 4

Schriftlezing: Johannes 19:1-16a

Zingen: Gezang 178: 6, 7, 8

Schriftlezing: Johannes 19:16b-30

Zingen: Gezang 178: 9, 10

Preek

Zingen: Gezang 182: 6

Apostolische Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 75:15

Onderwijzing bij het Heilig Avondmaal

Gebeden

Zingen: Gezang 355: 1

Nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

Zingen aan 1e/2e/3e tafel: Gezang 355: 4/6/7

Dankgebed

Collecte

QR29032024a.png

Slotlied: Gezang 446: 1, 2, 3, 6

Zegen