Predikant:  ds. T. Meijer uit Puttershoek
Organist:  Nico van Oudheusden
Bekercollecte:  Steunfonds mw de Jonge
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

 

Woord van welkom.

 Zingen: Psalm 25: 4.

Votum en Groet.

 Zingen: Psalm 25: 6.

 Gebed.

 Lezing: Lukas 22: 24 – 34.

 Zingen: Gezang 177:  1 en 7.

 Prediking.

 Zingen: Gezang 182: 1 en 6

 Lezen geloofsbelijdenis.

 Zingen: Psalm 75: 5.

Woorden van inzetting.

Zingen: Gezang 358: 2.

Gemeenschap van brood en wijn. Gebed voor de tafel.

QR29032024m.png

 Zingen: Gezang 358: 4 en 6

 Dankgebed.

 Zingen: Gezang 363

 Zegen.