Predikant:  Prop. J. Baan uit Dordrecht
Organist:  Linda Stolk
Dienstcollecte:  Kerk en Eredienst
Deurcollecte:  Onderhoud gebouwen

Zingen: Psalm 33:1, 2 en 8

Stil gebed

Votum en groet

Korte inleiding op thema

Zingen: OTH 56 – ik hef mijn ogen op naar de bergen

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 90:1 en 8

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing(en): Prediker 8:1-9:12

Zingen: LB 172:1, 3 en 4 – Een mens te zijn op aarde

PREEK: De uitkomst van ieder leven

Zingen: LB 443:1, 2 en 3 – Liefde Gods, die elk beminnen

Dankgebed en voorbede

Collecten

QR24032024.png

Zingen: OTH 257:1, 2, 3 en 4 – Jezus, ga ons voor

Zegen