Connected13mrt2024.png

Liturgie zondag 17 maart 2024

 

om 11.00 uur in de Hervormde kerk

 

Thema:

 

 

 

Connected17032024.png

 

Voorganger:                    ds. J. Breure

Ouderling van dienst:      J.P. van Santen

Band:                              All4one

 

 

 

Welkom en mededelingen

 

Zingen: Jezus ik wil U bedanken (Kinderopwekking 145)

 

Jezus, ik wil U bedanken
voor wat U voor mij hebt gedaan.
Omdat U voor mij bent gestorven
maar ook weer bent opgestaan.

Jezus, ik dank U,
U gaf uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U,
ik geef mijzelf aan U.

U werd geschopt en geslagen,
ze lachten en scholden U uit.
En zelfs door uw vrienden verlaten,
hing U voor mij aan het kruis.

Jezus, ik dank U,
U gaf uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U,
ik geef mijzelf aan U.

 

U hebt mijn zonden gedragen
en ook al mijn pijn en verdriet.
Dat U zoveel van mij kon houden,
nee, Heer, dat begrijp ik niet.

Jezus, ik dank U,
U gaf uzelf voor mij.
Jezus, ik dank U
en geef mijzelf aan U,
ik geef mijzelf aan U.

Stil gebed en Groet

 

Zingen: Een toekomst vol van hoop (SELA)

In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop


Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet
U blijft ons met liefde dragen
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen


U heeft ons geluk voor ogen

Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen

U bent God de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen
Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop

Dat heeft U aan ons beloofd                  2x
Niemand anders U alleen
Leidt ons door dit leven heen

 

 

Tien geboden in gewone taal: door Jarco Brussee

 

God spreekt ook vandaag tot jou en zegt: Ik ben de HEERE jouw God en Vader, die je van de straf van de zonde bevrijd heeft. Ik heb je bevrijd van de verslaving van de zonde en in een nieuw Koninkrijk gezet.

1.     Je zult mij op de eerste plaats zetten in je leven.

2.     Stel je vertrouwen op Mij alleen. Alleen dan kan ik je leven leiden. Facebook, WhatsApp, televisieseries, vrouwen of mannen, idolen of sterren, je zult ze niet verheerlijken. Wie toegeeft aan de zonde, kan daar later nog de gevolgen van ervaren. Maar als je naar Mij luistert en doet wat Ik van je vraag, zal ik je Mijn genade overvloedig geven.

3.     Je zal niet zomaar de Naam van God doelloos gebruiken. Ook niet woorden die daarvan zijn afgeleid, want als je een vloek gebruikt, zal je niet onschuldig zijn. Gebruik ‘o my God’ alleen als je Mijn hulp echt nodig hebt.

4.     Neem één dag in de week vrij van je dagelijkse bezigheden en richt je aandacht op God. Op deze manier kun je genieten van rust en ontspanning, net als God deed op de zevende dag toen Hij de Schepping gemaakt had. Zes dagen heb je de tijd om bezig te zijn met school, werk, social media en andere dingen. Ik gun je één dag om je extra op Mij te kunnen focussen en van Mij te kunnen genieten. Daarnaast kun je op deze dag je broeders en zusters ontmoeten en samen Mijn Naam groot maken.

5.     Heb respect voor je ouders, zoals zij respect voor jou behoren te hebben. Vrede tussen ouders en kinderen is een zegen.

6.     Je zult niemand doodslaan, doodwensen of uitschelden.

7.     Je zult geen onrust stoken binnen relaties en vechten voor je huwelijk.

8.     Je mag op geen enkele wijze iets stelen. Geen materiële dingen, maar ook niet iemands status of leven.

9.     Spreek altijd de waarheid. Maak geen vals (Facebook-) profiel aan waarop je jezelf mooier presenteert dan je in werkelijkheid bent. Ik geef jou je identiteit, je bent geliefd, een Koningskind.

10.   Je zult je zinnen niet zetten op iets van een ander. Je zult niet zijn of haar vriend of vriendin, uiterlijk, mobiel, tablet, kennis, auto, kleding, ook maar iets dat van een ander is, begeren.

 

 

Zingen: Anker in de tijd (Opwekking 726)

 

Er is een onbegrensde liefde
Die alles draagt en nooit vergaat
Er is een hoop die nooit meer wankelt
En die de zwaarste storm doorstaat

Er is een licht dat ons de weg wijst
Ook als wij nu niet alles zien
Een fundament voor ons vertrouwen
Tot aan de dag dat wij Hem zien

Er is voor vijanden verzoening
En echte vrede na de strijd
Vergeving voor de zwaarste zonden
Een nieuw begin met God, altijd

Er is een eeuwig rijk van vrede
Dat in ons midden zichtbaar wordt
Een stukje hemel hier op aarde
In Jezus Christus, Zoon van God

Hij is de spil van alle eeuwen
Hij is het anker in de tijd
Hij is de bron van al het leven
Hij is ons doel in eeuwigheid
Hij is ons doel in eeuwigheid

Er is een wonder van bevrijding
De laatste redding in de nood
En er is troost in pijn en lijden
Een eeuwig leven na de dood

 

Er is gerechtigheid voor allen
En onze trouw wordt eens beloond
Er is een bruiloftsmaal voor eeuwig
Met Jezus Christus, Vaders Zoon

Hij is de spil van alle eeuwen
Hij is het anker in de tijd
Hij is de bron van al het leven
Hij is ons doel in eeuwigheid
Hij is ons doel in eeuwigheid

 

O, Jezus, hoe vertrouwd en goed
Klinkt mij uw Naam in 't oor
Uw Naam die mij geloven doet
Gij gaat mij reddend voor

U bent de spil van alle eeuwen
U bent het anker in de tijd
U bent de bron van al het leven
U bent ons doel in eeuwigheid

U bent de spil van alle eeuwen
U bent het anker in de tijd
U bent de bron van al het leven
U bent ons doel in eeuwigheid
U bent ons doel in eeuwigheid

 

Gebed: om de Heilige Geest / opening van de bijbel

 

 

Kinderen naar de kindernevendienst

 

 

Schriftlezing: Lucas 21: 25-36 door Ilona Preesman
(tekst voor de verkondiging, vers 34)

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en de maan en de sterren, en op aarde zullen de volken sidderen van angst voor het gebulder en het geweld van de zee; de mensen worden onmachtig van angst voor wat er met de wereld zal gebeuren, want de hemelse machten zullen wankelen. Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister. Wanneer dat alles staat te gebeuren, richt je dan op en hef je hoofd, want jullie verlossing is nabij!

Hij vertelde hun ook een gelijkenis: ‘Kijk naar de vijgenboom en al de andere bomen. Als je ziet dat ze uitlopen, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker niet verdwenen zijn wanneer dit alles gebeurt. Hemel en aarde zullen verdwijnen maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Pas op dat jullie hart niet afgestompt raakt door de roes en de dronkenschap en de zorgen van het dagelijks leven, zodat die dag jullie overvalt, onvoorspelbaar als een val die dichtklapt. Want plotseling zal hij komen over allen die waar ook op aarde wonen. Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzon te kunnen verschijnen.’

Zingen: Jezus hoop van de volken (Opwekking 618)

 

Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet.
U bent de bron van hoop die in ons leeft.

Jezus, licht in het duister, Jezus waarheid die overwint.
U bent een bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,

U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan,

U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
U won van de dood droeg onze pijn,

nu mogen wij dichtbij u zijn.
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
Heer ik geloof!

Jezus hoop van de volken, Jezus trooster in elk verdriet.
U bent een bron van hoop die God ons geeft.

Jezus licht in het duister, Jezus, waarheid die overwint.
U bent een bron van licht die in ons leeft.

U overwon in elke nood,

U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan,

U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
U won van de dood droeg onze pijn,

nu mogen wij dichtbij u zijn.
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
Heer ik geloof!

U overwon in elke nood,              3x

U brak de banden van de dood.

U bent de hoop in ons bestaan,

U bent de rots waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien!
U won van de dood droeg onze pijn,

nu mogen wij dichtbij u zijn.
Jezus, de hoop levend in ieder die gelooft.
Heer ik geloof!

Heer ik geloof!

Heer ik geloof!

 

Vraag aan de gemeente: Waar verlangt u naar??

 

 

Verkondiging: Thema: Hoopvol leven!?!

 

 

Kinderen komen terug: en hebben een verrassing!

Zingen: Heer U bent Goed (Opwekking 668)

Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig

Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig

Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal:

(Refrein)
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!

U bent goed!

Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig

Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig

Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal:

(Refrein)

Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!

U bent goed voor altijd, voor altijd bent U goed (4x)

Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig

Heer, U bent goed en Uw liefde en trouw zijn voor eeuwig

Door heel de wereld en in elke taal, door alle eeuwen heen klinkt overal:

(Refrein)

Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!
Wij prijzen U, Halleluja, Halleluja.
Wij prijzen U om wie U bent!

Om wie U bent, om wie U bent!

U bent goed!

 

BAND: Solo (Via Dolorosa)

 

Down the Via Dolorosa in Jerusalem that day

The soldiers tried to clear the narrow street

But the crowd pressed in to see

A Man condemned to die on Calvary

 

He was bleeding from a beating,

There were stripes upon His back

And He wore a crown of thorns upon His head

And He bore with every step the scorn of those

who cried out for His death

Down the Via Dolorosa called the way of suffering

Like a lamb came the Messiah, Christ the King,

But He chose to walk that road out of His love for you and me

Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary.

The blood that would cleanse the souls of all men

made its way through the heart of Jerusalem.

Langs de Via Dolorosa, in Jeruzalem die nacht
Verdrongen zich de mensen in de straat    
Daar staarden ze Hem na
De man die sterven moest op Golgotha

Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug
Uit de kroon van doornen om zijn hoofd gekneld
En hij droeg met elke stap de hoon van hen
Die schreeuwden Kruisigt Hem

Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg
Ging de Christus onze Koning als een Lam
Maar omdat Hij van ons hield, met heel zijn hart, is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha


Zijn kruis werd een troon Zijn bloed wast ons schoon
En het stroomt door het hart van Jeruzalem

 

 

Collecte: Pastoraat eigen gemeente

 

 

Dankgebed

 

Zingen: De enige die redt (Opwekking 773)

 

Uit liefde gaf God zijn eigen Zoon 
Die zijn leven gaf voor de wereld 
Hij droeg de last, onze schuld en straf 
Aan het kruis riep Hij: Alles is volbracht 

Jezus won! Hij versloeg het duister 
Nu Hij leeft, is de dood verslagen 

Want Hij baande een weg 
Waardoor wij zijn gered 
Hij's de enige die redt 
Daarom juichen wij luid 
En wij zingen het uit 
Prijs de Heer! Prijs de Heer! 
Jezus, die de wereld redt 

Maak het nieuws bekend, want Hij komt terug 
Om de heerschappij op te eisen 
O gemeente zing, want je Redder is 
Nu gekroond met eer en met majesteit 

Hij is Heer, Heerser van de hemel 
En zijn naam is Jezus, de Messias 

Want Hij baande een weg 
Waardoor wij zijn gered 
Hij's de enige die redt 
Daarom juichen wij luid 
En wij zingen het uit 
Prijs de Heer! Prijs de Heer! 
Jezus, die de wereld redt 

Jezus won! Hij versloeg het duister 
Nu Hij leeft, is de dood verslagen 

Hij is Heer, Heerser van de hemel 
En zijn naam is Jezus, de Messias 

Want Hij baande een weg 
Waardoor wij zijn gered 
Hij's de enige die redt          2x 
Daarom juichen wij luid 
En wij zingen het uit 
Prijs de Heer! Prijs de Heer! 
Jezus, die de wereld redt 

 

 

Zegen

 

 

Deurcollecte: Onderhoud gebouwen