Wat is de ZWO commissie

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking. De commissie heeft drie kerntaken: informeren en activeren van de gemeente en coördineren van acties. Hierin is duidelijk zichtbaar dat de activiteiten van onze gemeente zich ook uitstrekken naar andere delen van de wereld. 

Samenstelling ZWO-commissie

Momenteel bestaat de commissie uit 4 actieve leden. Personen die ons team willen komen versterken, zijn van harte welkom. Schroom niet en spreek eens één van de leden aan.

Leden: Plonie Bos, Tineke van Horssen, Nel Naaktgeboren, Cockie Snaaijer. De ZWO-commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

Zendingsbussen

De opbrengst van de deurbussen over 2018 is EUR 1.550 en is evenredig verdeeld over

* SchuldHulpMaatje

* Renovatie van het ziekenhuis in Congo.

Onderstaand de projecten voor de deurbussen 2019:

GZB: Wereldwijd Jeugdwerk
De kerk kan niet zonder jongeren! Het is ons verlangen dat op elke plek in de wereld het evangelie met jongeren wordt gedeeld. Samen met partners uit verschillende landen denken we na over de vraag: hoe kan de kerk een liefdevolle en inspirerende gemeenschap zijn voor nieuwe generaties?
Het team Wereldwijd Jeugdwerk bezoekt en adviseert partners van de GZB in verschillende delen van de wereld.
Door expertise met elkaar te delen, ontstaat er een nieuwe visie op jongeren en jeugdwerk. We werken samen met de HGJB, om ervaringen en lessen te vertalen naar jongeren en jeugdwerk in Nederland.

KIA: Hulp aan Rohingya-vluchtelingen
Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70 procent van de vluchtelingen is kind, onder wie veel pasgeboren baby's. Ook zijn er veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen per boot of te voet aan in Cox’s Bazar (vluchtelingenkamp).
De vraag naar voedsel, onderdak, water en elementaire hygiëne is groot. Als gezinnen niet aan hun basisbehoeften kunnen voldoen, zal het lijden nog erger worden. Ze leven in omstandigheden waarin grote kans is op de verspreiding van ziekten. In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partnerorganisaties.

KIA: 820 miljoen mensen op de wereld lijden honger
Wereldwijd lijden 820 miljoen mensen honger. Vooral de arme bevolking wordt zwaar getroffen door de gevolgen van klimaatverandering, langdurige droogtes, orkanen en overstromingen. Zij hebben het meest te lijden als oogsten mislukken en het vee sterft. De strijd om te overleven wordt steeds zwaarder.
In Ethiopië zijn meer dan 375.000 kinderen acuut in levensgevaar door honger. Door de jarenlange extreme droogte staan waterbronnen leeg en mislukken oogsten. Miljoenen mensen worden bedreigd met de hongerdood, omdat voedselvoorraden opraken en de voedselprijzen stijgen.
Kerk in Actie gelooft in “delen” en maakt, met uw steun, dit werk mogelijk

Projecten waar de ZWO ieder jaar aandacht aan besteed zijn:

Spaardoosjes

De 40 dagen voor Pasen worden de Veertigdagentijd genoemd. Deze periode is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Veel christenen gebruiken de Veertigdagentijd om op een bepaalde manier te vasten of soberder te leven.

Durven u en jij de uitdaging aan om in deze periode iedere dag een klein bedrag te sparen en dat in een Spaardoosje te doen?

Met de opbrengst wordt ieder jaar een bepaald project gesteund.

Dorcas Voedselactie

Elk jaar in oktober/november delen wij brieven met voedselbonnen uit en dan kunt u zelf kiezen welke bijdrage u wilt leveren voor deze voedselactie. De voedselbonnen met uw bijdrage kunnen ingeleverd worden in de manden bij de ingang van de kerk.

Ook de opbrengst van de bekercollecte van november is voor dit project.

Voor meer info ZWO

mevr. C. Snaaijer, tel. 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 676 1879.

 


Steunfonds mevrouw De Jonge

Een speciale vorm van werelddiaconaat is de steun van onze gemeente aan Zimbabwe. In 2000 werd Ds. De Jonge vanuit onze gemeente uitgezonden als zendingswerker naar Zimbabwe. Mevr. De Jonge was daar als oud-verpleegkundige zeer actief voor de zieken en de allerarmsten. Al die jaren was Puttershoek nauw bij dit werk betrokken. Hoewel het echtpaar De Jonge al weer enige tijd terug is in Nederland, blijft mevr. De Jonge, met het oog op de enorme armoede en hongersnood, vanuit Leiden steun bieden via betrouwbare personen vanuit Zuid-Afrika. Het is een vorm van hulp die in onze gemeente nog steeds op veel steun kan rekenen.

Er wordt op verschillende manieren geprobeerd zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het Hulpfonds van mevr. De Jonge. Bijvoorbeeld door onderstaande acties: 

  • Verkoop kruidcake. 
  • Verkoop fotokaarten.  

Zendingspost

 

Zendingsproject familie Vogelaar

Zondagmorgen 29 oktober ging ds. L.J. Vogelaar uit Den Haag voor. Met deze dienst en een presentatie na de dienst in De Hoeksteen wil de ZWO de start maken met het steunen van de uitzending van fam. Vogelaar voor de GZB naar Sulawesi, om daar de plaatselijke protestantse kerk in een islamitische omgeving te steunen in toerusting. Het was een inspirerende zendingsdienst. De passie voor het Evangelie was goed voelbaar en mag aanstekelijk zijn voor ons allen! Het Evangelie verkondigen in Luwu op Sulawesi valt niet mee voor de plaatselijke kerk vanwege de macht van de islam; van Christus getuigen in Nederland valt ook niet mee door de harde muren van secularisatie en ongeloof.

Hier kunt u de preek van ds. Vogelaar nalezen: preek (klik hier)

 

Informatie: mevr. N. Naaktgeboren (Tel. 676 1879) en dhr. R. Baan (Tel. 676 2823).

 

 

Aanvullende gegevens