Wat is de ZWO commissie

ZWO staat voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelings-samenwerking. De commissie heeft drie kerntaken: informeren en activeren van de gemeente en coördineren van acties. Hierin is duidelijk zichtbaar dat de activiteiten van onze gemeente zich ook uitstrekken naar andere delen van de wereld. 

Samenstelling ZWO-commissie

Momenteel bestaat de commissie uit 4 actieve leden. Personen die ons team willen komen versterken, zijn van harte welkom. Schroom niet en spreek eens één van de leden aan.

Leden: Plonie Bos, Tineke van Horssen, Nel Naaktgeboren, Cockie Snaaijer. De ZWO-commissie valt onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie.

 

Zendingsbussen

 

De opbrengst van de deurbussen over 2017 is EUR 1.739,68 en is evenredig verdeeld over

•Diaconaal vakantiewerk

•Geen Kinderarbeid in de textielindustrie en

•Woord en Daad algemeen.

 

De opbrengst van de deurbussen 2018 is voor:

•SchuldHulpMaatje. Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. ‘Ik heb geen gat in m’n hand, maar moet alles in m’n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt’, vertelt een moeder uit Amsterdam. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met beginnende schulden te begeleiden.

•Renovatie van het ziekenhuis in Congo. Ituriforest is een regenwoud in Congo, het is ongeveer 1,5x zo groot als Nederland. Pygmeeën in dit gebied leven in grote armoede en hebben nauwelijks toegang tot medische voorzieningen. In Itendey staat een ziekenhuisje dat door de oorlog ernstig in verval is geraakt. Willem en Joanne Folmer zijn door de GZB uitgezonden en werken als arts in dit ziekenhuis. De GZB helpt bij de renovatie van dit ziekenhuis en draagt bij aan een fonds voor mensen die absoluut geen geld hebben om hun behandeling te betalen.

Projecten waar de ZWO ieder jaar aandacht aan besteed zijn:

Spaardoosjes

De 40 dagen voor Pasen worden de Veertigdagentijd genoemd. Deze periode is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Veel christenen gebruiken de Veertigdagentijd om op een bepaalde manier te vasten of soberder te leven.

Durven u en jij de uitdaging aan om in deze periode iedere dag een klein bedrag te sparen en dat in een Spaardoosje te doen?

Met de opbrengst wordt ieder jaar een bepaald project gesteund.

Dorcas Voedselactie

Elk jaar in oktober/november delen wij brieven met voedselbonnen uit en dan kunt u zelf kiezen welke bijdrage u wilt leveren voor deze voedselactie. De voedselbonnen met uw bijdrage kunnen ingeleverd worden in de manden bij de ingang van de kerk.

Ook de opbrengst van de bekercollecte van november is voor dit project.

Voor meer info ZWO

mevr. C. Snaaijer, tel. 676 4083

mevr. N. Naaktgeboren, tel. 676 1879.

 


Steunfonds mevrouw De Jonge

Een speciale vorm van werelddiaconaat is de steun van onze gemeente aan Zimbabwe. In 2000 werd Ds. De Jonge vanuit onze gemeente uitgezonden als zendingswerker naar Zimbabwe. Mevr. De Jonge was daar als oud-verpleegkundige zeer actief voor de zieken en de allerarmsten. Al die jaren was Puttershoek nauw bij dit werk betrokken. Hoewel het echtpaar De Jonge al weer enige tijd terug is in Nederland, blijft mevr. De Jonge, met het oog op de enorme armoede en hongersnood, vanuit Leiden steun bieden via betrouwbare personen in Zuid-Afrika. Het is een vorm van hulp die in onze gemeente nog steeds op veel steun kan rekenen.

Er wordt op verschillende manieren geprobeerd zo veel mogelijk geld in te zamelen voor het Hulpfonds van mevr. De Jonge. Bijvoorbeeld door onderstaande acties: 

  • Verkoop kruidcake. 
  • Verkoop fotokaarten.  

Zendingspost

 

Zendingsproject familie Vogelaar

Zondagmorgen 29 oktober ging ds. L.J. Vogelaar uit Den Haag voor. Met deze dienst en een presentatie na de dienst in De Hoeksteen wil de ZWO de start maken met het steunen van de uitzending van fam. Vogelaar voor de GZB naar Sulawesi, om daar de plaatselijke protestantse kerk in een islamitische omgeving te steunen in toerusting. Het was een inspirerende zendingsdienst. De passie voor het Evangelie was goed voelbaar en mag aanstekelijk zijn voor ons allen! Het Evangelie verkondigen in Luwu op Sulawesi valt niet mee voor de plaatselijke kerk vanwege de macht van de islam; van Christus getuigen in Nederland valt ook niet mee door de harde muren van secularisatie en ongeloof.

Hier kunt u de preek van ds. Vogelaar nalezen: preek (klik hier)

 

Informatie: mevr. N. Naaktgeboren (Tel. 676 1879) en dhr. R. Baan (Tel. 676 2823).

 

 

Aanvullende gegevens