Hervormde Vrouwen Dienst

 

De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Zij verricht hand- en spandiensten in het kerkenwerk, zoals:

· het regelen en invullen van de oppas (0 t/m 3 jaar) tijdens de morgendiensten

· het bezoeken van 2 jarige doopleden

· het klaarzetten en wegbrengen van de bloemengroet op zondag

· hulp bieden bij diverse activiteiten in De Hoeksteen

· het assisteren bij de doopdiensten

· het verzorgen van een Kerstmiddag voor de ouderen

· het bezorgen van een kerstattentie met een dagboekje bij alle ouderen vanaf 80 jaar       van de gemeente

· het bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden

 

· het bezoeken van ouderen vanaf 80 jaar rondom hun verjaardag

 

 

De diaconie werkt bij verschillende activiteiten met de HVD samen en financiert het werk van de HVD.

 

 

 

Contactpersonen zijn: Hanneke Peet, tel. 676 2434 en Ina Groeneweg, tel. 676 2096. 

 

Aanvullende gegevens