Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 6 april)

Zondag

Afgelopen zondag mochten we verbonden zijn in de eredienst van Palmzondag via de uitzending rond vooral de uitroep ‘Hosanna!’ Wat bleek daar veel in te zitten! Een aandachtspunt bij de online-diensten is nog steeds dat de massale gebruikmaking van de internetuitzending tot storingen leidt. Een oplossing hiervoor is (naast eventueel later luisteren) ook vroeger inloggen, niet allemaal tegelijk 5 voor 10. Dus zet ’m gerust ook half 10 al aan!

Meeleven

Dhr. C. Gravendeel is al weer enige tijd thuis gekomen uit De Rembrandt, maar is wel aangewezen op dagelijkse zorg aan huis om in zijn eigen woning te kunnen leven. Mevr. Corrie Wimmer hoopt haar chemokuur voort te kunnen zetten maar daar was nog onzekerheid over in verband met haar gehele conditie. Ook haar man Leo worstelt met zijn eigen conditie. Een complexe thuissituatie voor hen beiden zo in deze tijd. Mevr. J. Buizer knapt thuis langzaamaan weer op, bijgestaan door de goede zorg van haar kinderen. Zondag hebben we voor hen gebeden.
Hoop op God Graag vermeld ik nogmaals de uitzendingen van het bemoedigingsprogramma ‘Hoop op God’ elke woensdagavond om 19.15 uur met muziek, gebed en meditatie ná het luiden van de klokken om 19.00 uur. Ik zal steeds iets meditatiefs en geestelijk voedends met u delen, vrijwilligers rond de uitzending nemen liederen mee en eventueel nog iets moois hierbij!

Goede Vrijdag Heilig Avondmaal online

Op Goede Vrijdag zullen we het Avondmaal, na zorgvuldige overweging van argumenten voor en tegen, toch ‘online vieren’. Een praktische en pastorale begeleiding hierbij vindt u in de liturgie voor deze dienst op de website, waarin we ons hebben laten leiden door aanbevelingen van het moderamen van de landelijke kerk. Bij de kerkradioluisteraars zal deze liturgie thuis bezorgd worden. Geen bediening thuis, geen toezicht, vreemd; maar des te meer zien wij uit naar de zegen ons te mogen verenigen met Christus!

Zingen op het erf is in de plaats gekomen van het traditionele paaszingen in het dorp bij de Ring en Huys te Hoecke. De bedoeling is dat we privé maar toch verbonden om 8.30 uur bekende paasliederen bij open raam, deur of vanaf het balkon het dorp in zullen zingen. Het gaat om de volgende liederen in deze volgorde: U zij de glorie, Daar juicht een toon en Gezang 215 Christus, onze Heer, verrees, halleluja! Een nadere toelichting vind u op de website.

Crisisteam Voor zolang de crisis duurt wat het gemeenteleven betreft is er binnen de kerkenraad een crisisteam gevormd die lopende zaken en vragen ad hoc (dagelijks!) kan behandelen. Heeft u een punt van aandacht, dan is het team direct te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Informatie Houd u voor actuele informatie over het gemeenteleven in deze tijd vooral de website in de gaten, of bel naar iemand van de kerkenraad mocht u niet beschikken over internet.

Hulp nodig?

Er worden al boodschappen gedaan door en voor gemeenteleden. Er zijn al kerkradio’s uitgedeeld. Er wordt veel gebeld... Maar laat het de kerkenraad gerust weten als u zelf praktische hulp nodig heeft voor wat dan ook! Tel. diaconie 6767040.

Pasen 2020 zullen we allen nooit vergeten denk ik. Maar het feest van Pasen mag hoop en uitzicht geven in welke vorm we het ook vieren. In de tijd van Pasen tot Pinksteren mogen we ook in de Geest toe-eigenen wat Christus ons belooft in zijn opstanding. Zo eindig ik graag met het derde deel van de geloofsbelijdenis van afgelopen zondag over de Heilige Geest. Zeer toepasselijk in onze crisistijd: Ik geloof de Geest, die heilig / als een vuurgloed ons verwarmt, / Die ons troost en steeds bemoedigt / als het leven ons verlamt. / Gods Geest wil ons inspireren zo verfrissend als de wind. Als een bron wil zij ons voeden / die gemeenschap samenbindt.
ds. A.A. van den Berg

Speuren met pasen!!
Komende paasdagen kun je op zoek naar “Het Verhaal”. Vanaf vrijdag vind je op de website van onze gemeente een plattegrond van Puttershoek met kruisjes en uitleg van de speurtocht. Vanaf Eerste paasmorgen 11.00 kun je in de buurt van een kruisje  op zoek gaan naar een deel van het paasverhaal en daarbij zijn er ook opdrachten.  Als beloning krijg je een leuke attentie. Dit is een gemeentebrede activiteit. Zie je iemand? Zwaai gerust of maak een praatje maar vergeet vooral niet om afstand te houden! Er is geen haast bij, je kunt deze speurtocht tot tweede paasdag 17.00 doen. Kijk vanaf vrijdag op de website, print  uit en doe mee!
Elleke Smit en Jacolien Hoek

Collecten 12/04: Kerk en Eredienst; Deur: Onderhoud gebouwen
Collecten 19/04: Kerk en Eredienst; Deur: Pastoraat eigen Gemeente
Allen collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw collectebijdrage overmaken op
Banknr. NL38RABO0373711271 t.n.v. Kerkvoogdij met vermelding van week of maand.
Ook kunt u uw bijdrage (geld of bonnen) in de brievenbus Kerkplein 3 bij Kerkplein 2 doen.
Tweemaal per dag wordt de brievenbus ten tijde van de crisis geledigd.
Solidariteitskas 2020: In week 17 wordt aan u een bijdrage gevraagd voor de Solidariteitskas.
U ontvangt daarvoor een acceptgiro. Voor de leden die al eerder een machtiging hebben afgegeven, zal de incasso van 10 euro op 4 mei plaatsvinden. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften via bank: Kerk en Eredienst: 5,10,20,3 x,25,80,200 euro; JOR World Servants: 5 en 10 euro
Onderhoud Kerkplein : 5 euro
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK

DIENST OP

Zondag 12/04:
10.00 uur: Ds. A.A. v.d. Berg, Pasen
Zondag 19/04:
10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
De diensten zijn te beluisteren op:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

Aanvullende gegevens