Gemeente zijn in de crisis Zo ongeveer alles in het gemeenteleven is de afgelopen weken drastisch veranderd. Je zou op het eerste gezicht denken dat alles zo’n beetje stil is komen te liggen. Gelukkig is dit toch echt niet waar. Er gebeuren ook veel nieuwe dingen om verbonden te blijven met God en elkaar. Naast de opzet van de online-diensten en het uitdelen van kerkradio’s heeft de jeugd een online-bingo gehouden, is er heel veel (pastoraal) contact op afstand, wordt er digitaal vergaderd en worden praktische hulpdiensten uitgevoerd. Zo willen we ons inzetten om het gemeenteleven door te laten gaan. En: laat het de kerkenraad weten als u zelf praktische hulp nodig heeft voor wat dan ook! Tel. diaconie 6767040.

Hoop op God Graag vermeld ik na het voorgaande apart de online-uitzending van ‘Hoop op God’ elke woensdagavond even na 19.00 uur!  

Zondag Afgelopen zondag mochten we weer verbonden zijn in de eredienst via de uitzending rond het thema ‘Tussen lijden en heerlijkheid’ n.a.v. Jezus’ verhoor voor het Sanhedrin. Een aandachtspunt is nog wel dat de massale gebruikmaking van de internetuitzending tot storingen leidt. Later dan 10.00 uur de dienst beluisteren is hierbij een voorlopige oplossing!   

Overlijden Op 24 maart is overleden mevr. A.I. van Zanen-van Nes op de zeer hoge leeftijd van 104 jaar. Zij woonde sinds 2015 in Huys te Hoecke. De crematie heeft plaats gevonden in besloten kring. We wensen haar nabestaanden Gods sterkte toe.

Jubileum Dinsdag 7 april hopen dhr. en mevr. Schram-In ’t Veld, Julianastraat 43 te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Dit is het vieren natuurlijk meer dan waard, maar dat zal helaas niet kunnen in de fysieke nabijheid van familieverband. Des te meer wensen wij fam. P. Schram-In ’t Veld toch een vreugdevolle dag met de kinderen en kleinkinderen op afstand toch dichtbij! En we denken als gemeente dankbaar terug aan het vele werk dat zij gedaan hebben voor de gemeente.     

Informatie gemeenteleven Houd u voor actuele informatie over het gemeenteleven in deze tijd vooral de website in de gaten! Of bel naar iemand van de kerkenraad, of een gemeentelid met internet mocht u dit niet hebben!

Op weg naar Pasen U leest dit blad vlak voor de Stille Week voor Pasen. Pasen 2020 zullen we allen nooit vergeten denk ik. Alles zal anders zijn. Maar het feest van Pasen mag hoop en uitzicht geven in welke vorm we het ook vieren. Die zegen wens ik u allen boven alles toe!

ds.A. van den Berg


Collecten  05/04:

Kerk en Eredienst;

Deur: Kerk in Aktie Voorjaarszendingsweek

Collecten 10/04:

Hulpfonds Mw. De Jonge;

Deur: Onderhoud orgel

Alle collecten van harte bij u aanbevolen. U kunt uw collectebijdrage overmaken op Bankrek.nr. NL38RABO0373711271 t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften:

Extra Kerkbalans: via bank 1 x 150 euro;

Collectegeld: 1 x 30 en 1 x 90 euro.

kerkelijk Bureau


internetdiensten op:

Zondag 05/04

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg

Vrijdag 10/04:

19.30 uur: Ds. A.A. van den Berg

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerk/21658 en via de kerkradio

 

Aanvullende gegevens