Samen van betekenis voor Hervormde Gemeente Puttershoek


Als kerk zijn we van betekenis in de samenleving. Als gemeenschap zien we naar elkaar om en delen ons geloof in God met elkaar. Gedurende het afgelopen jaar bouwden we gestaag verder aan een gemeenschap die omziet naar elkaar en klaar staat voor de zwakkeren in de samenleving. Zo organiseren we elke zondag de Eredienst en voor de kleineren onder ons de Zondagsschool, de Kinderoppas en Kindernevendienst. Of denk eens terug aan de maandelijkse Gebruikte Goederen Markt. Bijbelstudiekringen, Emma, jongerenclubs (JOR), Kinder- en Tienerkoor en voor de ouderen de 50+ soos en in september de Gemeente Barbecue.
Om alle verbindende activiteiten in onze kerk ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage. Onze kerk vervult anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook voortzetten, bijvoorbeeld door het organiseren van kerkdiensten, jeugdwerk en activiteiten voor alle leeftijden. Tevens proberen we nieuwe vormen te vinden om naar elkaar om te zien, ons geloof te delen en jezelf te kunnen zijn. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij! Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeen-schap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

De enveloppen worden in week van 13 t/m 18 januari weer in de bus gedaan bij de leden van de gemeente. Het ophalen van de antwoordenveloppen vindt plaats in de week van 20 t/m 25 januari. De opgehaalde enveloppen worden op maandag 27 januari ingeleverd en geteld.
Wij hopen dat het bedrag aan toezeggingen dit jaar uitkomt op het begrote bedrag ad € 90.000 aan inkomsten via Actie Kerkbalans.

https://kerkbalans.nl/ 

https://twitter.com/actiekerkbalans 

 

 

Aanvullende gegevens