Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 15 juli)

Zondag

Komende zondag gaat collega E. Agterhuis tweemaal voor in de eredienst. Meestal gebeurt dit alleen bij voorgangers van ver, deze keer in het kader van een ruildienst ’s morgens voor ons beiden.

Bloemen

De bloemen uit de dienst van afgelopen zondag werden als felicitatie en zegengroet gegeven aan de beide doopouders Goud-Reedijk en Vrijlandt-Bos.

Overlijden

Op 2 juli is op de leeftijd van 87 jaar overleden Elizabeth van der Kooij-de Groot. Op maandag 8 juli is ze na de afscheidsdienst begraven op de Zuiderbegraafplaats te Rotterdam. Mevr. van der Kooij was weduwe sinds 2008 en woonde aan de Dotter. Ze was een trouw lid van vrouwenvereniging Emma en een meelevend gemeentelid. We wensen haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind Gods troostende nabijheid toe.

Meeleven

Mevr. Margretha Reedijk is momenteel in behandeling voor haar ogen en heeft hiervoor ook al een operatie achter de rug. Laten we deze weken denken aan hen voor wie de zomerperiode een stille, al te stille periode is.

Driespan

De kinderen van de godsdienstles op de Driespan groepen 7 en 8 waren onlangs te gast in de kerk en ik sprak hier de hoop uit dat ze een positieve ervaring zouden hebben. Vorige week fietste ik voorbij De Driespan en waren ze luid aan het lachen en roepen naar elkaar ‘daar heb je de dominee!’ Het bezoek heeft dus zeker iets met ze gedaan.

Bij de buren

Zondag beleefde buurgemeente Hervormd ‘s Gravendeel het afscheid van ds. W. Geuze. Nog net kon ik zijn dankwoord meemaken wat fijn was. En maandag mocht ik de eerste beroepingsvergadering bijwonen. Ik hoop op een gezegende tijd en uitkomst natuurlijk met een passende nieuwe predikant. Dat het maar niet te lang hoeft te duren, voor de buren zelf uiteraard maar niet minder gezien de uitstroom van collega’s onze Hoeksche Waard…

Vakantie/crisispastoraat

De vakantie staat voor de deur voor de kinderen, de ouders en eigenlijk iedereen. Een tijd van drukte in de ontspanning… en wat meer rust in het gewone werk en levensritme. Ik wens iedereen een mooie tijd zonder ongelukken die zeker in de vakantie in een klein hoekje kunnen zitten. Van zaterdag 27 juli tot en met zaterdag 17 augustus ben ik zelf met zomervakantie. De eerste week is ouderling-scriba Cobi Kuipers pastoraal aanspreekpunt, de laatste twee weken ouderling Hugo Snaaijer. Er is ook een achterwacht-collega aanwezig in geval van crisis. Hartelijke groeten, ds. A.A. van den Berg

Collecten 21/07: Kerk en Eredienst
Deur: Onderhoud gebouwen
Collecten 28/07: Diaconie
Deur: Onderhoud gebouwen
Alle collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij
de volgende giften:
Kerk: via Ds. A.A.van den Berg
1 x 20 euro en 2 x 10 euro
Verjaardagsfonds: via post 10 euro
Gebruikte Goederen Markt:
via bank 1 x 100 euro en 1 x 15 euro
Bijbelkring: via ouderl.H.Snaaijer 30 euro
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:
Zondag 21/07:

10.00 uur: Ds. E. Agterhuis
Heinenoord
17.00 uur: Ds. E, Agterhuis
Heinenoord

Zondag 28/07:

10.00 uur: Ds. R.H.M. de Jonge, Leiden
17.00 uur: Ds. W.M. de Bruin, Bleiswijk

Aanvullende gegevens