Woensdag 20 mei is de wekelijkse uitzending van “Radio Hoop op God” vanaf 19.15 uur via kerkradio en Kerkomroep (App of website https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658) en via Facebook (App of website https://www.facebook.com/Hervormd-Puttershoek-112555610402482/) met medewerking van onze predikant, Annelies van der Kolk en koster.

Om 19.00 uur luiden van de kerkklokken zoals in veel plaatsen in Nederland om aan te geven dat niet een virus, maar Jezus overwinnaar is van verleden, heden en toekomst! Om 19.15 uur is de aanvang van de bemoediging door het evangelie van onze Here Jezus Christus

Welkom door diaken Tineke van Horssen

Luisteren naar het lied: Ik ben een koninklijk kind 

Gebed (ds. vd Berg)

Bemoediging (ds. vd Berg)

Orgelspel Nico van Oudheusden: Ik kniel voor uw zetel neer

Gedicht: Opgevaren ten hemel …

Een wolk nam U weg voor hun ogen:
Uw werk voor het volk was gedaan;
Hun hart was onrustig, bewogen –
toen zagen ze engelen staan.

Zij zagen Uw zeeg’nende handen,
de lucht leek een lichtende poort;
ze voelden Uw stem in zich branden:
‘Ga heen en verkondig Mijn woord.’

Wel staarden zij lang nog naar boven:
(de liefde houdt vast tot het eind)
Maar wie in een weerzien geloven
zien licht, als de zon niet meer schijnt.

- En ik, Heer, hoewel ik mag weten
dat Gij mij een woning bereidt,
dat Gij op Uw troon zijt gezeten,
dat Gij mijn verdediger zijt,

ik ben vaak zo klein van vertrouwen;
Gij zijt zo verheven, zo hoog;
Toch mag ik U eenmaal aanschouwen
als Koning en Vriend – oog in oog!

We gaan luisteren naar lied 443 “Ied’re dag ieder uur (in vuur en vlam) uit Op Toonhoogte

Bedankt voor het luisteren en kijken en let goed op uzelf

Aanvullende gegevens