Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 27 jan.)

 

Zondag Komende zondag een ‘Delftse zondag’ met twee gastvoorgangers uit Delft, waaronder uw oud-predikant ds. A.B. Vroomans. En dat terwijl ook ik en Jojanneke afgelopen zaterdag even in Delft waren voor een concert in de Oude Kerk. Gezegende diensten gewenst. De kracht van Gods Woord is aan tijd noch plaats gebonden!

De bloemen werden afgelopen zondag als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. A.J. den Boer; en aan Peter den Tuinder.     

Meeleven Mevr. Tiny Bijl mocht een langverwachte operatie opeens maar vooral in voorspoed ondergaan. Grote dankbaarheid in huize Bijl. Dhr. C. Gravendeel tobt met hevige pijnen en is zo erg beperkt in zijn bewegingsmogelijkheden. Zo hebben we zondag de Here God gedankt en voor elkaars noden gebeden.

De nieuwe scriba van de kerkenraad is na het aftreden van ouderling-scriba Cobi Kuipers-Versendaal geworden: ouderling Atie Meijer-Melissant.

75 jaar bevrijding Auschwitz In de voorbeden hebben we zondag stilgestaan bij dit feit. Opnieuw verscheen er een stroom boeken in dit gedenkjaar. Over wat onbevattelijk is blijft geschreven worden. Ik noem hier het boek van ds. Ad Prosman uit 2015: De onverwerkte Holocaust-spiegel voor de kerk van nu, waarin de auteur er de vinger bij legt dat de kerken geroepen zijn te antwoorden op de vraag, hoe de moord op de Joden plaats kon vinden in christelijk Europa en wat hun rol daarin geweest is? Dit is namelijk nog nooit gebeurd, ondanks de opkomst van de hervormde Israël-theologie na de oorlog.

Tenslotte wens ik alle overlevenden en nabestaanden van de watersnoodramp sterkte bij het gedenken van dit feit deze dagen. Wat is ‘verwerken’ bij rampen die de mensheid teisteren? De littekens blijven altijd. Maar troost en hoop mogen er ook zijn, we zijn op aarde gelukkig niet alleen! 

  1. ds.A. van den Berg

 

Collecten 02/02: Kerk en Eredienst; Deur: Onderhoud gebouwen. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Ds. A.A.v.d.Berg 10 euro, via Ouderl.D.P. Westdijk 15 euro, via bank 300 euro. Kerktelefoon: via bank 19.50 euro

HVD: via coll.( 26 januari) 10 euro.

Kerkelijk bureau

 

PUTTERSHOEK:

Zondag 02/02:

10.00 uur: Ds.L. den Breejen, Delft                  

17.00 uur: Ds A.B.Vroomans, Delft

 

Aanvullende gegevens