Het Inloophuis


Het inloophuis is een initiatief van de diaconieën van vier kerken in Puttershoek / Maasdam - de RK kerk, de twee Hervormde gemeenten en de Gereformeerde kerk - samen met de oecumenische werkgroep.
Sinds najaar 2014 werkt ook de evangelische kerk EZRA hieraan mee. Alleenstaanden en ouderen uit Puttershoek en de 5 andere kernen van Binnenmaas kunnen elkaar hier “zonder enige verplichting” ontmoeten. Elke woensdagmorgen van 09.30 tot 12.00 uur is het parochiecentrum bij de Katholieke kerk, hoek Kastanjelaan / Nassaulaan, hiervoor open en staat de koffie of thee klaar.


Wilt u meer informatie? Mw. J. M. Kwakernaat, tel 078-8440756.

 

 

 

Soos 50+


U bent wekelijks hartelijk welkom op donderdag van 14:00-16:00 uur in 'De Hoeksteen' aan het Kerkplein.


Onder het genot van een kop thee of koffie ontmoeten we elkaar om bij te
praten, te ontspannen en een gezellige middag te hebben.

Zie ook de FLYER

Wilt u meer informatie: J. Prins, tel.  078-6762278. 

 

Profila Zorg

Doel: Contacten met geïnteresseerde gehandicapten
Vorm: Maandelijks bezoek
Kenmerk: Ontmoeten, laagdrempelig, lofprijzing, gezelligheid

Voor informatie: Jolande Kornaat,

tel. 676 7908. 

 

 

Paas- en Kerstmiddag

In samenwerking met de Diaconie wordt door de HVD in de adventstijd een Kerstmiddag georganiseerd. Hetzelfde wordt gedaan door Emma in de periode voor Pasen. Via het Klankbord wordt hier steeds aandacht aan geschonken.

 

Wilt u meer informatie? HVD Contactpersonen zijn: Hanneke Peet, tel. 676 2434 en Ina Groeneweg, tel. 676 2096.

 

 

Verjaardagsfonds

Vijftien dames werken mee aan het rondbrengen van gelukwensen namens de kerk aan jarige gemeenteleden. Vrijwel alle jarigen beantwoorden de gelukwens met een gift voor het Verjaardagsfonds. Natuurlijk is dit geen verplichting!Met de opbrengst van het fonds wordt steeds iets speciaals voor de kerk, de pastorie, De Hoeksteen of voor De Schakel gekocht.

Wanneer u echter zelf geld wilt overmaken geven wij hieronder voor de volledigheid nog eens de juiste nieuwe IBAN-rekeningnummers waarheen betalingen v.a. 1 november 2018 kunnen worden overgemaakt :

- CvK Hervormde gemeente Puttershoek, inz. Verjaardagsfonds: NL85RABO0373711298

 

Informatie: Mw. A.M. Vlasblom, tel; 06-17897504 en Mw. W.Levering, tel. 078-6761875

 

 

Kaarten, postzegels, oude mobiele telefoons

Al deze artikelen kunt u deponeren in de “bussen” in de kerkhal of afgeven bij dhr. M. van Ingen, Bovenkruier 55. Alle kaarten zijn welkom. De postzegels graag op de envelop laten of ruim afknippen. Bent u niet in staat de postzegels te brengen? Ze kunnen dan worden opgehaald. De opbrengst is voor een zendingsproject.

Informatie: Dhr. M. van Ingen, tel. 676 3385.

 

 

Aanvullende gegevens