Kerkdienst, Puttershoek, 15 december 2019, 17.00 uur.

Predikant: Ds. T. Meijer te Puttershoek
organist Dhr. N. van Oudheusden Dhr. N. van Oudheusden
Zondagschool/Knd: Gerja, Tineke, Jan
Oppas: Mv. N v/d Steen, Mw. A. Goud, Nienke Hoek
Dienstcollecte: Kerk en Eredienst
Dienstcollecte: Hervormde Jeugdraad

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november 2018 gewijzigd rekeningnr).

Klik hier voor: dienst beluisteren 

 


Woord van welkom.

Gezang 124: 1,2 en 3

Votum en Groet

Gezang 124: 4 en 5.

Gebed.

Lezing: Micha 4: 1 – 8

Gezang 284: 1 en 3.

Lezing: Lucas 1: 26 – 33.

Zingen: Gezang 132: 1 en 2

Prediking.

Op Toonhoogte 87

Wij belijden ons geloof

Psalm 93: 1 en 4.

Dienst der Gebeden.

Collecten.

Gezang 26: 1 en 4.

Wegzending en zegen.

Aanvullende gegevens