Kopij Hervormd Puttershoek (inleveren 9 dec.)

Afgelopen zondagmorgen was mijn laatste teruggeven beurt. Voor komende zondagmorgen staat er een ruilbeurt met collega Agterhuis op het rooster. Zo kan ik al wat vooruit werken voor de vier diensten van Kerst en oud & nieuw, alvorens de gewone draad in januari weer helemaal op te pakken.

Bloemen

De bloemen werden afgelopen zondag als groet en bemoediging van de gemeente gegeven aan dhr. M. van der Heiden; en aan fam. W. van Sintmaartensdijk.

Meeleven

Dhr. W. van Sintmaartensdijk is kort thuis geweest maar moest opnieuw opgenomen worden in het ziekenhuis. Zijn conditie is zorgelijk, we leven zeker ook mee met zijn vrouw.

De komende Sing inn zal gehouden worden a.s. zondag 15 december om 19.00 uur in De Schakel. We zingen uit Op toonhoogte. Iedereen van harte welkom!


De (laatste) Evensong van woensdag 18 december zal gehouden worden in de Dorpskerk te Westmaas. Aanvang 19.30 uur. M.m.v. Ensemble Sine Nomine o.l.v. José Marchal.

De jaarlijkse Kerstzangavond van ASAF zal het koor houden op donderdag 19 december om 20.00 uur in onze kerk. Allen hartelijk welkom!
ds. A.A. van den Berg

Collecten 15/12: Kerk en Eredienst; Deur: Hervormde Jeugdraad. Beide collecten van harte bij u aanbevolen. Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Ds. Van den Berg 2 x 10 euro.
Kerkelijk bureau

PUTTERSHOEK:

DIENSTEN OP:

Zondag 15/12:

10.00 uur: Ds.E Agterhuis,Heinenoord
3e Advent
17.00 uur: Ds. T.Meijer, Puttershoek

Donderdag 19/12:

20.00 uur: Kerstzangdienst
m.m.v. “ASAF “

 

Aanvullende gegevens