Geschokt

Zaterdag was ik aanwezig bij de begrafenis van een oud-diaken uit Geesteren, onze vorige gemeente. Plotsklaps gestorven. Vrijwillig? Het kan niet waar zijn, niet hij! Een levenslustige hardwerkende boer met altijd een grapje bij de hand. Totaal onverwacht, niemand begrijpt het. Het hele dorp geschokt. Hartverscheurend verdriet in intieme kring. Het heeft ook mij en Jojanneke op afstand diep geraakt. Indrukwekkend hoe diep de banden dan opeens weer voelen na toch 4,5 jaar. Lieve Anke, Erik en Iris, mogen jullie stapje voor stapje een weg vinden om verder te kunnen leven. Here God, ontferm U!

Komende zondag is het Eerste advent en Vreugdenzondag.

We gedenken dan wie er het afgelopen kerkelijk jaar in de gemeente gedoopt zijn en wie er belijdenis aflegden van hun geloof.

Meeleven

Mevr. Corrie Wimmer moest het bericht ontvangen ernstig ziek te zijn en is in afwachting van spannende onderzoeken naar haar preciese conditie. We hebben zondag voor haar en haar man Leo gebeden.

Fam. Vogelaar Sulawesi

We hebben zondag ook gebeden voor fam. Vogelaar, die zich aan het voorbereiden is op hun eerste verlof na 2 jaar intensief zendings-/kerkopbouwwerk in Indonesië. Ze verblijven in Kijkduin en zullen op zondag 9 februari Puttershoek aandoen! Voor wie interesse heeft in de GZB-gemeentereis naar Sulawesi: flyers voor deze reis liggen op u te wachten in De Hoeksteen!
(Hierbij: de meditatie in het KB deze week betreft een tekst die ik schreef voor dominee Vogelaars toerustingswerk voor predikanten. Deze toelichting was weggevallen.)


Benoeming ambtsdragers

In de laatste kerkenraadsvergadering is benoemd tot ouderling zr. P. Dorsman-Vos, tot diaken br. A.J. de Geus en tot ouderling-kerkrentmeester br. C. Broeren. We wachten hoopvol af. Stap voor stap…

De Evensong van woensdag 11 december zal gehouden worden in de Laurentiuskerk te Mijnsheerenland. Aanvang 19.30 uur. M.m.v. Cantorij TU Kampen o.l.v. Sander van den Houten.

De Kerstmiddag voor ouderen wordt dit jaar woensdag 11 december gehouden in De Hoeksteen. U bent welkom vanaf 14.45 uur en om 15.00 uur zal het programma beginnen. U kunt zich voor deze middag opgeven tot en met maandag 9 december bij mevr. Hanneke Peet (tel. 6762434) tussen 17.00 en 19.00 uur.

ds. A.A. van den Berg
Collecten 01/12: Kerk en Eredienst Deur: Kerkvoogdij Beide collecten van harte bij u aanbevolen.
Met dankbaarheid vermelden wij de volgende giften: Kerk: via Ds. A.A. van den Berg 20 euro, via ouderl.Mw.M.v.d.Ree 10 euro Hulpf.Mw.de Jonge: via Maninne 19,70 euro, via Mw.N.Naaktgeboren 133,70 euro.
Kerkelijk Bureau

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP:

Zondag 01/12

10.00 uur: Ds. A.A. van den Berg
Herdenken Vreugden
1e Advent
15.00 uur: Heilig Avondmaal H te H/
Ger.Kerk Ds F.L. Renes
17.00 uur: Drs. P. van Dam, Houten

 

 

Aanvullende gegevens