Liturgie zondag 10 november 2019 10:00 uur 

Ds. W. de Graaff uit Geldermalsen
Organist: Dhr. H. Mannee
Zondagssch/kdnd: Kl: Gerda, M: Leonie V, Gr: Elleke
Oppas: Mw. A. Goud, Mw. H. Meijer
Elina van Kleef
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: ZWO werk

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Ps. 96 : 1 en 3

stil gebed

Votum en groet

Ps. 96 : 6 en 7

gebed van verootmoediging

Ps. 143 : 2

genadeverkondiging en apostolisch vermaan

Ps. 143 : 9

gebed om Gods Geest

gesprek met de kinderen

lezing Matteus 25 : 14 -30

Gez. 294 : 1,2,4 en 6

lezing 2 Petrus 3 : 3 -10

Gez. 63 : 1,2 en 5

verkondiging

Gez. 1

gebeden

collecte

OTH 395

Zegen

Aanvullende gegevens