Afscheid
Het is een tijd van afscheid. Tieners die na hun diploma van school gaan, kinderen die de basisschool verlaten en, recent, het afscheid van Anna, Floor, Janine, Levi, Nynke en Sanne van de kindernevendienst.

Vanwege onze verhuizing naar Rhenen nemen wij, als gezin, ook afscheid. Daarmee komt er ook een einde aan het verzorgen van de lay-out van het Klankbord. Ik hoop dat er snel iemand gevonden wordt die dit letterlijk en figuurlijk vorm gaat geven.

Ik hoop daarnaast ook op eenheid in de gemeente! Covid19 heeft er voor gezorgd dat de fysieke verbondenheid met elkaar minder is geworden. Daaraan kleeft het risico dat ook de geestelijke verbondenheid, het één zijn in onze Heer, afneemt. We zijn allemaal verschillend, hebben onze eigen visie, meningen en gedachten, maar zijn, zoals Paulus schrijft in 1 Korinthe 12, wel allemaal onderdeel van één Lichaam. Laat die eenheid dan preva-leren en laten we, bij alles wat we doen, zeggen of schrijven in de gemeente, bedenken of dit onze gemeente opbouwt, ons geloof verstrekt en onze liefde-volle Vader groot maakt! ‘Samen in de naam van Jezus!’ (OTH 360)

Mede namens Judith en de kinderen wil ik u bedanken voor de fijne tijd in de gemeente en u Gods zegen toewensen.

Met vriendelijke groet,
Henno Westeneng

Aanvullende gegevens