Hervormde Vrouwen Dienst

De Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) is een orgaan van bijstand van de kerkenraad. Zij verricht hand- en spandiensten in het kerkenwerk, zoals:

  • het regelen en invullen van de oppas (0 t/m 3 jaar) tijdens de morgendiensten
  • het bezoeken van 2 jarige doopleden
  • het klaarzetten van de bloemengroet op zondag
  • hulp bieden bij diverse activiteiten in De Hoeksteen
  • het assisteren bij de doopdiensten
  • het verzorgen van een Kerstmiddag voor de ouderen
  • het bezorgen van een kerstattentie met een dagboekje bij alle ouderen van de gemeente vanaf 80 jaar
  • het bezoeken van nieuw ingekomen gemeenteleden
  • het bezoeken van ouderen van de gemeente vanaf 80 jaar rondom hun verjaardag

 De diaconie werkt bij verschillende activiteiten met de HVD samen en financiert het werk van de HVD.

Contactpersonen zijn: Hanneke Peet, tel. 676 2434 en Ina Groeneweg, tel. 676 2096.