Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 11 jan.)

DIENSTEN OP

Zondag 17/01

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

                 Bevestiging/afscheid

17.00 uur Drs. P.M. van Dam, Houten

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

Zondag De professionele beelduitzending was afgelopen zondagmorgen weinig professioneel helaas. De uitzending viel er zelfs helemaal uit, zodat ik na het herstel de kinderen opnieuw toesprak over ‘the King of the jungle’... Met de woorden van een zanger: ‘de techniek staat voor niets, totdat er iets is…’     Ik hoop dat het na het (in de kerk zichtbare) herstel beter ging, maar dan zullen velen reeds uitgezworven zijn vrees ik? Dat is niet erg met het oog op het geestelijk gevoed worden, maar wel erg spijtig natuurlijk in het kader van ons jaarthema ‘samen’ in de gegeven lockdown-omstandigheden. Daarom blijft de uitzending alle aandacht hebben van de betrokkenen hierbij. Met kerkomroep is in ieder geval al vele malen contact geweest. 

Afscheid en bevestiging Komende zondag zullen we afscheid nemen van ouderling-kerkrentmeester Peter in ’t Veld na vele jaren trouwe dienst, zelfs met tweemaal een half jaar verlenging in 2020! Als nieuwe rentmeester zal bevestigd worden Evert-Jan van Eck. We wensen hen een gezegende dienst toe in afscheid nemen en gezegend worden in de bereidheid te bouwen aan Gods gemeente. We lezen uit Jeremia 1 over Jeremia’s roeping en uit Markus 1 over de roeping van de eerste discipelen.

Meeleven Mevr. Corrie Wimmer is in afwachting van opnieuw een operatie. Dat dit moet gebeuren is een grote tegenvaller. We hopen dat dit echt de laatste zal worden. Het lange termijn kuren is al zwaar genoeg. Laten we deze dagen ook meeleven met allen voor wie de lockdownverlenging erg moeilijk is! Allereerst denk ik aan de kinderen en tieners.   

Baken achter de dijk In de consistorie zondagmorgen spraken we over dhr. J. Kars en de crisis rond zijn werkzaamheden in onze gemeente in de jaren dertig. Diaken van dienst had hier net over gelezen. Wat is er ontzettend veel gebeurd in de geschiedenis van onze gemeente als je bladert en leest in dit zeer waardevolle boek! Na thuiskomst las ik over deze periode. Zeer indrukwekkend is dan ten slotte de brief die dhr. Kars schreef aan vrouw en kinderen vlak voor zijn executie door de Duitsters eind 1942. Hoe wonderbaarlijk gedrag en diep doorleefd geloof samen gaan. Aanbevolen om te lezen!

  1. A.A van den Berg

 

Collecten 17/01 Kerk en Eredienst

Deur Oecumene, week van het gebed.

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en -luisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089 t.n.v. Diaconie.

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 1 en 2 via bank, bus en app.

Kerk: Ds. A.A. van den Berg 10 en 20 euro.

           100; 200; 250 euro

Kerk en Eredienst: 3; 20; 2x30;100 euro

Oudejaarscollecte: 50 euro

Diaconie: 3; 25 en 30 euro

Evangelisatie: 10 euro.

KiA: 20 euro

HJP: 1,50 euro

ZWO: 1,50 euro

App week 1: K.en E. 5,75; deur P.E.G. 5,75; HJP 3 en ZWO 3 euro

App week 2: K.en E. 54,50; deur Onderh,Groenv. 29,50; HJP 3; ZWO 5 euro

 

Actie Kerkbalans 2021:De komende twee weken van 11 tot 25 januari wordt in onze Gemeente de jaarlijkse actie Kerkbalans gehouden. Dan wordt van u weer een financiële bijdrage gevraagd voor het in stand houden van onze Kerkelijke Gemeente. Deze week zijn de enveloppen voor de Kerkbalans bij onze leden bezorgd. De week van 18 januari worden de enveloppen weer opgehaald bij diegenen die dat hebben aangegeven. Van harte bij u aanbevolen.

kerkelijk Bureau

 

Aanvullende gegevens