Kopij Hervormd Puttershoek (maandag 4 jan.)

 

PUTTERSHOEK

DIENSTEN OP

Zondag 10/01

10.00 uur Ds. A.A. van den Berg

17.00 uur Ds. C. Haasnoot, Lisse

Te beluisteren www.kerkomroep.nl/#/kerken/21658

en via de kerkradio

 

 

Nieuwjaar Nieuwsjaarsmorgen heb ik gemediteerd over Psalm 127 de verzen 1 en 2. Al mediterend en schrijvend thuis gaf de eenvoudige boodschap weerstand te bieden aan somberen en activisme; en uit te zien naar de zegen doorheen wat wij mogen doen als roeping van God mij een bevrijdend gevoel. Bevrijdend omdat de verleiding er intussen wel is om te somberen in januari en de lockdown. Die laatste was een tegenslag maar we gaan er tegenaan ‘samen’ met iedereen! Thuisonderwijs en camera wennen vast wel weer. Uiteraard is de dienst/meditatie terug te zien op kerkomroep!

Meeleven Mevr. S. Kwakernaat-Valk verblijft nog voor onderzoek in De Hoge Weide te Strijen. Hopelijk komt er zo meer duidelijkheid voor passende zorg. Dhr. P. Reedijk heeft De Rembrandt tussen Kerst en Oudjaar mogen verlaten en woont tijdelijk in bij dochter Anne-Margreet in Strijen. Mooi hoe dit zo kan!

Zondagen Afgelopen zondagmiddag ging ds. W. van Herwijnen voor. Ik kende hem van een boekje in mijn kast en zoals de inhoud daarvan was ook vele jaren later zijn prediking: charismatisch! Moge de Geest ons door de online-diensten geestelijk blijven voeden in de kaalheid van onze tijd! Komende zondag staat de doop van de Heer op het leesrooster van de kerk. Daar willen we bij stil staan, met Hem in het water van de Jordaan!

Overlijdens Op 12 december is overleden in de leeftijd van 89 jaar Emma Adriana Maria Barendregt-van der Pol. De afscheidsdienst en begrafenis hebben in besloten kring plaats gevonden. Zij kwam van Heinenoord en was sinds april 2016 weduwe van Bert Barendregt. Op 14 december is overleden in de leeftijd van 86 jaar Pieter Reedijk. Het afscheid heeft plaats gevonden in Het Afscheidshuis te Strijen, waarna hij daar ook begraven is. Op 16 december is overleden Machiel de Geus in de leeftijd van 84 jaar. De afscheidsdienst heeft plaatsgevonden in de kerk op maandag 21 december, waarna hij begraven is op De Essenhof. Voorganger was ds. T. Meijer als vriend van dhr. en mevr. de Geus. Bijzonder was hoe hij na het harde bericht van ernstige ziekte in februari toch nog 10 maanden heeft mogen leven. Wij wensen de families de sterkte en troost van God toe voor de toekomst met nu een lege plek.  

Toekomst Hartelijk dank voor de vele ontvangen Kerst- en nieuwjaarswensen van u allen, zeker ook namens Jojanneke. Eén sprong er uit: ‘2021 de kerken te klein’! Dat weten we nog niet natuurlijk, maar we hoeven aan de andere kant ook niet van het somberste uit te gaan. Algemene voorspellingen spreken van ‘dertig procent verdwijning van gemeenschapsleven van voor corona’. Maar de periode van sluiting en halve sluiting van de kerken zou zomaar door de Geest ook een unieke honger naar de fysieke samenkomst van de gemeente kunnen uitwerken! Maar nu eerst van harte sterkte en Gods zegen gewenst voor nu!

  1. A.A van den Berg

 

Collecten 10/01 Kerk en Eredienst

Deur Diaconie

Beide collecten van harte aanbevolen bij de kerkgangers

en kerkluisteraars.

U kunt uw bijdrage voor de Kerk overmaken

op bankrek.nr. NL38RABO0373711271

t.n.v. Kerkvoogdij en datum van de dienst

Voor de Diaconie kunt u overmaken op

bankrek. NL39RABO0373710089 t.n.v. Diaconie

Met dankbaarheid vermelden wij de volgende

giften in week 51, 52 en 53 via bank, bus en collecte.

Kerk en Eredienst 7,50; 9; 3x10; 12; 20; 25; 50 en 150 euro

Kerk 9; 10; 7x20; 25; 3x50; 3

x100 en 1000 euro

Diaconie 3; 7,50; 10; 20 en 25 euro  

Kerstgroet: 2; 2x5; 2x10 en 20 euro

Evangelisatie: 3; 7,50; 25 en 30 euro

KiA: 3 en 5 euro

Oudejaarscollecte: 15 en 100 euro

ZWO: 2x2,25; 5 en 10 euro

HJP:  2x2,25; 5 en 10 euro

Mevr. De Jonge Zimbabwe: 10 euro

kerkelijk Bureau

 

Aanvullende gegevens