Lukas 2:21

We staan vandaag allemaal aan het begin van een nieuw jaar. En we vragen ons af wat het nieuwe jaar ons zal brengen? Voor de zomer alles weer normaal? Wat komt er misschien nog aan gevolgen van de crisis? Hoe zal het gaan met mijn conditie, in het werk, thuis, met de kinderen, of…? We hopen allemaal op voorspoed maar niemand is daarin verzekerd. We hopen er slechts op (in de alledaagse betekenis van dit werkwoord).

Maar we krijgen wel een bemoediging mee uit de traditionele kalender van de kerk! Want Nieuwjaarsdag, 1 januari, is niet alleen in de wereld maar ook in de kerk vanouds een bijzondere dag. Het is namelijk de 8e dag na 24 december en daarom op de liturgische kalender de dag waarop de ‘besnijdenis en naamgeving’ van Jezus gevierd worden.

Lukas vertelt het ons: net als alle joodse jongetjes wordt ook Jezus acht dagen na zijn geboorte besneden, en net als alle joodse jongetjes krijgt ook Hij dán zijn Naam: Jezus. 1 januari is daarom in de rooms-katholieke kerk een feestdag, terwijl wij doorgaans het Kind dan al bijna vergeten zijn. Maar het is goed om aan te sluiten en de bemoediging van Jezus’ besnijdenis en Naam mee te nemen het nieuwe onzekere jaar in!

Op de 8e dag dus wordt Jezus besneden, net als alle Joodse jongetjes toen en nu. En die 8e dag is er niet voor niks. Het betekent een volstrekt nieuwe dag, anders dan de zeven gewone dagen die we steeds weer tellen. Op die dag moeten de jongetjes in Israël besneden worden om door dat teken opgenomen te worden in Gods verbond, om ware Israëlieten te worden. Een pijnlijk gebeuren waarbij bloed vloeit, maar juist daarom met een diepe betekenis. God laat zien: ‘je bent niet meer van jezelf, je bent van Mij en Ik ben er voor jou!’

Dit ondergaat ook Jezus op zijn 8e dag op aarde. Ook bij Hem vloeit er bloed, ook Hij is een ware Israëliet maar dan met een unieke betekenis: bij Hem wijst het bloed al vooruit naar het kruis van Golgotha! Hij is niet alleen een zoon van het verbond, maar zal het verbond ook radicaal vernieuwen met zijn eigen bloed! En dat niet alleen voor Israël maar voor de hele wereld. Vandaar zijn Naam: Jezus, de Heer redt! Met Willem Barnard: ‘Leven dat leeft, steunt op leven dat sterft.’

Hier mogen we aan denken rond 1 januari, de 8e dag van Kerst, de 8e dag van Jezus Christus op aarde. We mogen leven uit de rijke betekenis van deze dag als basis voor elke dag in het komende jaar! Wat we ook mee zullen maken, Hij wil er bij zijn als onze Heer en Verlosser. En dat betekent dat er altijd hoop is want Hij laat ons nooit los. Als mensen tegenvallen, Hij zal er zijn in zijn trouw en liefde. Als dingen ons bij de hand afbreken, Hij bouwt ons ‘door alles heen’ op als kind van God door en met Hem. Dagelijks leven uit deze Bijbelse, vaste hoop wens ik iedereen toe voor 2021!

Ard van den Berg

Aanvullende gegevens