Wat is het lang geleden en wat zijn we blij dat het weer kan. Op donderdag 29 september is er een gemeenteavond. Om half acht staan de koffie en thee klaar. Een goed moment om voor de vergadering even met elkaar bij te praten. We beginnen om 8 uur en de volgende punten staan op de agenda:

 1. Vertrouwenspersoon – toelichting en introductie
 2. Verkiezingsprocedure – 6 jaarlijkse stemming

Iedereen mag hierover meepraten, maar volgens de huidige plaatselijke regeling mogen alleen belijdende leden hierover stemmen.

 1. Vrouwelijke predikant – uitkomst raadpleging via Klankbord en voorstel Kerkenraad
 2. Beroepingswerk – toelichting op de status
 3. Beleidsdocumenten toelichting
  • Meer-jaren raming
  • Plaatselijke regeling
  • Beleidsplan
  • Profielschets

Alle documenten kunnen vanaf 9 september worden ingezien op de website of bij de scriba. Het is fijn als u vóór de gemeente avond  uw opmerkingen met ons deelt.

Mist u nog onderwerpen die u graag zou bespreken? Geef die dan door aan de scriba dan wordt er gekeken of dit ingepast kan worden. Als het niet past dan wordt u daarover geïnformeerd en wordt dit punt eventueel meegenomen naar de volgende gemeenteavond.

Meer informatie volgt via de Nieuwsbrief die elke zaterdagmiddag wordt verstuurd. Ontvangt u die nog niet? Schrijf u dan in via de website of geef u op bij Jolande Kornaat.

Wilt u gehaald worden? Neem dan contact op met Bart Dorsman (06-1229 1480).

De gemeenteavond is voor iedereen, jong en oud, doopleden, belijdende leden en gastleden. We hopen veel gemeenteleden te ontmoeten op deze avond.

Namens de kerkenraad,

Victor de Haan, Leonie Dekkers, Bart Dorsman en Nelleke Dorsman

Aanvullende gegevens