Classis

 

De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) zijn regionaal georganiseerd in classes. Iedere kerkenraad vaardigt twee van haar leden af naar deze kerkvergadering in de regio. Voor Puttershoek is dit de classis Barendrecht. Voor onze gemeente zijn momenteel afgevaardigden: ouderling mevr. E.P. Maas – van Maanen en mevr. M.M. van Horssen, reserve dhr. H. Snaaijer.

 

 

 

Synode

 

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is de Generale Synode het landelijke bestuursorgaan. De synode is samengesteld uit afgevaardigden van de classes. Elke protestantse classis vaardigt twee leden af naar de synode. 
Contactadres PKN: Joseph Haydnlaan 2a, Postbus 456, 3500 AL Utrecht.

 

Voor alle informatie: http://www.protestantsekerk.nl/Paginas/Default.aspx

 

 

 

Kerk in Actie

 

Kerken houden zich al eeuwenlang bezig met evangelisatie en hulpverlening, omdat dit tot de kern van het christelijke geloof behoort. In augustus 1995 ging Kerk in Actie van start als een interkerkelijk initiatief van een aantal zendings- en werelddiaconale organisaties.Kerk in Actie steunt zowel in Nederland als wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties, om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Kerk in Actie beoordeelt steunaanvragen van partnerorganisaties en draagt bij aan bijna duizend projecten in binnen- en buitenland. De uitvoering van het werk is ook voor een groot deel in handen van de partnerorganisaties. Al het buitenlandwerk doet men samen met ICCO, de interkerkelijke protestants-christelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking.

 

www.kerkinactie.nl

 

 

 

 

GZB

 

 

De GZB werd in 1901 (!) opgericht als de Gereformeerde Zendings Bond in de Nederlands Hervormde Kerk. Zij houdt zich bezig met zendingswerk buiten Nederland. Hierbij is de opdracht van Christus in Mattheüs 28:19 het uitgangspunt: “Gaat dan heen, onderwijst al de volken…”  De GZB is nog steeds een zendingsorganisatie die werkt met steun van kerkelijke gemeenten, met name binnen de PKN. Meer dan 400 gemeenten steunen het werk van de GZB. Zij verleent personele en materiële ondersteuning aan partnerkerken en -organisaties in meer dan 42 landen over de hele wereld. Jaarlijks besteedt de GZB zo’n 6 miljoen euro aan het zendingswerk. De GZB heeft thans, soms ook in samenwerking met andere organisaties, ongeveer 65 zendingswerkers uitgezonden. Het werk in Zimbabwe op Morgenster – met o.a. de opleiding van predikanten en het ziekenhuis – is een project dat ondersteund wordt door de GZB. Een predikant en twee artsen zijn er met hun gezinnen werkzaam.

 

www.gzb.nl

 

 

 

 

Landelijk Diensten Centrum

 

 

Dit is het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht - het hoofdkantoor van de PKN. Van hieruit worden vele kerkelijke activiteiten ondernomen en gecoördineerd. Adres: Postbus 456, 3500 AL Utrecht. Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht.

 

www.pkn.nl

 

 

 

JOP

JOP is de jeugdorganisatie van de PKN.
JOP maakt voor jeugdwerkers ('coaches') het blad JOP COACH Magazine, en organiseert activiteiten als Sirkelslag, X-NOIZZ Flevofestival en X-Mas Proof.

Voor informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 030-8801438.

 

 

HGJB

 

De Hervormd Gereformeerde Jeugd Bond is een christelijke organisatie ter ondersteuning en stimulatie van vormen van jeugdwerk in de PKN. De HGJB organiseert activiteiten op missionair, pastoraal en diaconaal gebied voor kinderen, tieners en jongeren. Het regionaal kantoor van de HGJB is gevestigd in Schoonhoven. www.hgjb.nl

 

Aanvullende gegevens