Liturgie zondag 20 oktober 2019 17:00 uur 

Ds. P.J. Droogers uit Werkendam
Organist: Dhr. N. van Oudheusden
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: plaatselijke ZWO werk

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 


Ps. 63 : 1, 2   voorzang

Gez. 323 : 1, 2, 8  "God is tegenwoordig..."

Gez. 254 : 2, 3, 4  (na het credo)

Schriftlezing:  Jeremia 1: 1 t/m 12  en  Johannes 3 : 16 t/m 21

Ps. 33 : 4,, 5  

Preek over Jeremia 1 : 11, 12    "WAKEN..."

Gez. 466  : 1, 2, 3  " Als God,mijn God maar voor mij is..."

Ps. 89 : 6, 7

Aanvullende gegevens