Liturgie zondag 13 oktober 17:00 uur 2019

Ds. R. ten Napel uit ’s-Gravendeel
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: Hervormde Jeugdraad

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Ps.87:1,3 / stil gebed, bemoediging en groet / Ps.105:1,3 / Rom.11:25-36 / Gez.292:1,2 / gebed / Ezechiël 37:1-14 / Ps.130:1,2,4 / preek / Gez.247:1,3 (melodie Gez.416 Gelukkig is het land) / gebeden / collecten / Gez.434:2,5 / zegen 

Aanvullende gegevens