Liturgie 29 september 2019, Puttershoek, 17.00 uur.

Wanneer u wilt, kunt u uw collectebijdrage overmaken op banknummer NL38RABO0373711271 van de Kerkvoogdij o.v.v. datum dienst. (let op per 1 november gewijzigd rekeningnr)

Klik hier voor: dienst beluisteren 

Ds. C. Hendriksen uit Woudrichem
Organist: Dhr. H. Mannee
Dienstcollecten: Kerk en Eredienst
Deurcollecten: onderhoud gebouwen

Orgelspel.

Mededelingen
Aanvangslied: Gezang 297 : 1 en 2
Stil gebed.
Bemoediging en groet.
Zingen: Psalm 98 : 3 en 4
Geloofsbelijdenis.
Zingen: Gezang 259 : 1 en 2
Gebed.
Schriftlezing: 1 Koningen 18 : 20 - 46
Zingen: Psalm 115 : 1, 2 en 3
Verkondiging.
Zingen: Psalm 116 : 1, 3 en 8
Gebed.
Collecte.
Zingen: Gezang 255 : 1, 2, 3 en 4
Zegen.
Zingen: Gezang 456 : 3
Orgelspel.

Aanvullende gegevens