Hallo allemaal. 
Wij zijn met EMMA weer aan een nieuw seizoen begonnen en we gaan ons weer voorbereiden op nieuwe activiteiten. 
Op zaterdag 5 oktober is er weer een BINGO avond in De Hoeksteen.
Er zijn weer mooie prijzen te winnen, KOMT ALLEN, aanvang 19.30 uur .
Van onze verdere activiteiten worden jullie op de hoogte gehouden via het Klankbord.

Wil je een avond van EMMA bijwonen? Schroom niet maar kom langs op de clubavond, je bent welkom.
Een keer per twee weken op woensdagavond.

Meer weten? Neem dan contact op met een van onze bestuursleden. 
Groeten en misschien tot ziens.

Elly Voogt tel 0786763340.
Tiny Spaans tel 0786760077.
Maartje Janse tel 0786762666
Corrie Wimmer tel 0786454323.

 

Aanvullende gegevens