Van 4 Oecumenische-leeravonden naar:
Interkerkelijke Ontmoetingsavonden
(Samen in gesprek over maatschappelijke, ethische en religieuze onderwerpen)
De (oecumenische) interkerkelijke werkgroep van de Gereformeerde kerk Puttershoek, de Hervormde gemeente Maasdam, de Hervormde gemeente Puttershoek en de Rooms-Katholieke kerk St. Petrus te Puttershoek, heeft weer 4 avonden voor het komende seizoen op stapel staan. Deze avonden staan in het teken van ‘ontmoeting en dialoog’ over onderwerpen die ons allen aangaan. Het kan zijn dat een ieder vanuit zijn/haar eigen kerkelijke/maatschappelijke achtergrond hier verrijkende inzichten over heeft die voor alle aanwezigen van waarde kunnen zijn. Hierover willen we met elkaar in gesprek gaan in een sfeer van wederzijdse ontmoeting.
Hier volgen de 4 onderwerpen, locaties en data:
1e avond Hervormde gemeente Puttershoek (gebouw De Hoeksteen) op donderdag 17-10-2019
Onderwerp: Hoe leven wij goed samen?
2e avond RKk Puttershoek (inloophuis) op donderdag 28-11-2019
Onderwerp: Wie zijn mijn vrienden?

3e avond Geref. kerk (Rembrandtstraat) Putterhoek op donderdag 13-02-2020
Onderwerp: Heb ik genoeg gedaan?

4e avond Hervormde gemeente Maasdam (Ontmoetingcentrum) op donderdag 26-03-2020
Onderwerp: Hoe word ik gelukkig?

Alle avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om ongeveer 21.30 uur.

Iedereen is van harte uitgenodigd!
Namens de WIC ‘Werkgroep Interkerkelijke Contacten’.
Puttershoek/Maasdam

Aanvullende gegevens